يكشنبه  سوم  تقدیس کلیسا

18 نوامبر 2012 مصادف با  28 آبان 1391

نماز قدّاس به نیت مرحومین:ماردیک ، سیساق یوسف زاده ـ شاول خوشبخت ـ مریم عیسوی ـ کارمن، یوخنن اتو وزیرآبادی ـ بدل، ودی، حولیا، داود، استر عیشو

 

  1. امروز به مناسبت درگذشت مرحومه یولیه گلیانا که در آمریکا درگذشته است مراسم مجلس ترحیم توسط پسر مرحومه آقای ادوارد عیسوی از ساعت 3 الی 5 بعدازظهر در سالن کلیسای حضرت مریم برگزار خواهد گردید..
  2. فردا دوشنبه به مناسبت درگذشت مرحوم ژورا آدم ریحان آباد که در آمریکا در گذشته است مراسم مجلس ترحیم توسط خانواده عمه و عموی آن مرحوم از ساعت 3 الی 6 بعدازظهر در سالن کلیسای حضرت مریم برگزار خواهد گردید.
  3. روز سه شنبه به مناسبت درگذشت مرحوم فیودر پاولی که در آمریکا در گذشته است مراسم مجلس ترحیم توسط خانم لایزا و آقای نینوس دانیال ورده از ساعت 3 الی 5 بعدازظهر در آدرس: خیابان آپادانا، معلم پلاک 21 برگزار خواهد گردید
  4. روز جمعه به مناسبت سالگرد درگذشت مرحوم آندارنیک مقردیچیان مراسم مجلس ترحیم توسط خانواده آن مرحوم از ساعت 3 الی 5 بعدازظهر در سالن روستای ریحان آباد برگزار خواهد گردید.
  5. روز شنبه به مناسبت چهلمین روز درگذشت مرحومه الینه انویه (مرادخان) خانواده آن مرحومه به جای برگزار مراسم مجلس ترحیم مبلغی را به کلیسا اهدا فرموده اند.