يكشنبه سوم روزه

20 مارس 2011 مصادف با  29 اسفند

  1. امروز یکشنبه بمناسبت سومین روز درگذشت مرحومه مندلیتا خنو گویلان (صفر)، مراسم مجلس ترحیم توسط خانواده تمرز از ساعت 3 الی 6 بعدازظهر در سالن کلیسای ارامنه برگزار خواهد گردید.
  2. امروز یکشنبه بمناسبت چهلمین روز درگذشت مرحومه برینا میرزائی   تازه کند، مراسم مجلس ترحیم توسط خانواده و بستگان آن مرحومه از ساعت 3 الی 6 بعدازظهر در سالن کاتولیکها برگزار خواهد گردید.