جشن گروه نوجوانان نور به مناسبت عید میلاد مسیح

عيسي گفت: بگذاريد کودکان نزد من آيند و ايشان را بازمداريد، زيرا پادشاهي آسمان از آن چنين‌کسان است.

  این سخنان عیسی مصداق این نوجوانان نور است که شور و شوق خود را پس از ماهها تمرین با شادی و توجه بسیار امروز 20 دسامبر 2012 مصادف با 30 آذر 1391 در سالن اجتماعات کاتولیکها بر عموم ابراز داشتند . شادی که عاری از هرگونه خود نمایی و تکبر بود، شادیی که قلب عموم را مملو از محبت می نمود. این کودکان با لبخند بر لب هایشان وقتی عید میلاد مسیح و سال نو را به همه تبریک میگفتند ، با خلوص نیت آن را ابراز می داشتند. قانونی که در ابتدای برنامه بعد از دعا قرائت نمودند همانطور که خانم اولینکا میناس و نوهادرا یادگار از کمک مربیان این گروه آن را قرائت نموند، این قانون ، بر اساس قانون اصلی ایمان که همان قانون مسیح میباشد استوار است اینکه: 34 به شما حكمي تازه مي‌دهم كه يكديگر را محبّت نماييد، چنانكه من شما را محبّت نمودم.

آری محبت نمودن و اعتماد و توجه به دیگران را باید از این کودکان آموخت؛ همانگونه که در نمایشنامه های خود این پیغامها را به همه رساندند. کودکان می آموزند که نه تنها در گروه بلکه در محیط خانواده و دوستان نیز آنها را به کار گیرند.

عالیجناب اسقف اعظم مار توما هم ضمن تبریک پیشا پیش عید میلاد عمانوئیل، خدا با ماست با اشاره به محبت کودکان و شادمانی آنها از این روز فرخنده و تشکر و قدردانی از زحمات مسولین و مربیان و کمک مربیان و علی الخصوص نوجوانان که برای ارائه این برنامه زیبا، والدین را دعوت نمودند تا فرزندان نوجوان خود و همچنین جوانان را برای فعالیت در گروههای کلیسای تشویق نمایند و شوق خدمت به دیگران در نتیجه خدمت به مسیح را در آنها به وجود آورند.

خدمت به مسیح با تمام وجود، وظیفه ای است که هر مسیحی باید آن را در پیش گیرد در هر مقام و هر درجه ای که در اجتماع باشد باید بشارت فرزند یگانه خدا را هدف اصلی خود قرار دهد و تنها آن زمان است که قدرت مقابله با مشکلات را از او خواهد یافت ، این همان قدرتی است که از همان بدو تولد آن را به عنوان مسیحی در راز تعمید دریافت می نماییم و برای بکار گرفتن آن در زندگی ار طرف خدا دعوت شده ایم.

کودکان آینده یک اجتماع هستند پس تربیت درست آنها در اخلاق و ایمان، آینده ای پر بار را برای جامعه به ارمغان خواهد آورد. شاید در این راه میبایست متحمل سختیهای بسیار شد اما نباید فراموش کرد: 29 يوغ مرا بر خود گيريد و از من تعليم يابيد زيرا كه حليم و افتاده دل مي باشم و در نفوس خود آرامي خواهيد يافت؛ 30 زيرا يوغ من خفيف است و بار من سبك.» متی11: 29-30.

در اینجا باید از مسئول گروه راهبه کارولین برای تلاش بی وقفه و محبتش نسبت به اعضاء گروه تشکر نمود. و نیز باید از مربیان و کمک مربیان جوان نیز که خود روزی نوجوانان عضو بودند و امروز به عنوان کمک مربی به برادران و خواهران کوچک خود خدمت می نمایند تشکر فراوان نمود.  نباید این خدمت را زحمت حساب کرد چرا که خدمت برای مسیح شادی دارد نه زحمت پس از خداوندی که همه ما را برای خدمت در راه ملکوت آسمانی دعوت نموده است می خواهیم که این روح شادی و متانت را همواره در دل این جوانان تقویت نماید تا در زندگی و خدمت به دیگران شاگردان واقعی مسح باشند.

26 اگر كسي مرا خدمت كند، مرا پيروي بكند و جايي كه من مي‌باشم آنجا خادم من نيز خواهد بود؛ و هر كه مرا خدمت كند پدر او را حرمت خواهد داشت. یوحنا12: 26

 

خدمت گذار شما کشیش هرمز

 

عکسهای مربوطه