جمعه مقدس

 

امروز کلیسا که به خاطر روز بزرگ و مقدسی که یادآور مصائب حضرت مسیح بوده یک دست سیاه پوش بوده وایماندارانی را که برای شرکت در این مراسم به کلیسا وارد می شدند، ناخودآگاه به تأمل و دعا به مصائب و مرگ مسیح وادار می ساخت. (همین مراسم ساعت 5:30 بعدازظهر در کلیسای قلب مقدس روستای خسروآباد سلماس توسط کشیش هرمز با حضور ایماندارن روستاهای خسروآباد و تپه ویر اجرا گردید)

مراسم عصر سر ساعت 5:30 بعدازظهر با حضور اسقف اعظم و کشیش توما شنو و کشیش یوحنا  و جمعی از شماسان و شرکت ایمانداران آغاز گردید و موعظه روز جمعه مقدس که از 3 قسمت تشکیل یافته بود توسط جناب اسقف توماس قرائت گردید.

سپس با طواف قبر مسیح در داخل کلیسا و سرائیدن سرود ویژه این روز مقدس به پایان رسید.

 

 موضوع اصلی موعظه اول : خانواده مسیحی نخستین سلول کلیسائی و اجتماعی می باشد، بدون خانواده و حفظ و نگهداری و دفاع از حقوق آن نه اجتماعی وجود خواهد داشت و نه کلیسا، خداوند از بدو خلقت خانواده را تاسیس نمود و بر پایه محبت و عشق و فداکاری استوار نمود.

موعظه دوم : درباره زاد و ولد در خانواده : نخستین اصل خانواده زاد و ولد است و فرزندان نعمت و برکت خدا برای خانواده هستند همانطور که حضرت پاپ مرحوم ژان پل دوم می فرمایند، فرزندان بهار خانواده اند ، لذا باید مواظبت از فرزندان نمود و بر حسب ایمان مسیحی تربیت شوند. سپس اسقف اضافه نمود که متاسفانه زاد و ولد نزد ما سیر نزولی دارد.  موضوع مهمی که درباره فرزند از بدو تشکیل نطفه  تا تشکیل یافتن نوزاد نیز باید توجه داشت اینستکه از حقوق او باید باید دفاع کرد چرا که از نخستین لحظه بارداری انسان حق مسلم به زندگی دارد و باید از او مراقبت نمود.

موعظه سوم : درد، زجر و شکنجه و به صلیب کشیدن و مرگ سرور ما عیسی:  امروز روز عید بزرگ است، اگر مرگ مسیح نبوده، رستاخیز و نجات بشریت نیز وجود نداشت، اگر امروز که یآداور مرگ سرورمان است، این مراسم را برگزار می کنیم باید آن روز را سپاس داشته به خاطر آوریم  وبدینوسیله بر زندگی روزمره خودمان بیشتر تأمل و تفکر بنمائیم تا اینکه آن دردها و شکنجه های سرورمان مثمر ثمر باشند.

 

ادامه مطلب