مسافرت گروه قلب مقدس

در تاریخ 29 دی ماه چند نفر از اعضای گروه قلب مقدس عازم مشهد شدند . در این سفر از جاهای دیدنی بسیاری در مشهد و توس و نیشابور بازدید کردند , از جمله حرم امام رضا هارونیه مقبره فردوسی- مقبره عطار نیشابوری مقبره عمر خیام دهکده چوبی . اعضای این گروه روز جمعه 2 بهمن به ارومیه بازگشتند . در این سفر اعضا ساعات خوب و خوشی را همراه با شادی در کنار یکدیگر سپری نمودند .

عكسهاي مسافرت