يكشنبه عيد نزول روح القدس

23 مه  2010  مصادف با 2 خرداد

1- امروز يكشنبه مراسم دعاي اتحاد كليسا توسط كليساهاي چهارگانه ساعت 6 بعدازظهر در كليساي كاتوليك برگزار خواهد گرديد. لذا از ايمانداران عزيز تقاضا     مي شود در اين مراسم شركت به عمل آورند.

2- امروز يكشنبه بمناسبت سومين روز درگذشت مرحوم ادوين مراد، مراسم مجلس ترحيم توسط خانواده آن مرحوم از ساعت 3 الي 6 بعدازظهر در سالن كليساي حضرت مريم برگزار خواهد گرديد.

3- از تمامي اشخاصي كه قصد خريد گل براي مراسم تقديم گل به حضرت مريم را دارند تقاضا مي شود به جاي خريد آن، مبلغ در نظر گرفته شده را  جهت خريد لازم توسط مسولان اجراي مراسم، به دفتر منشي خليفه گري كاتوليك تقديم فرماييد.

4- روز پنج شنبه 6 خرداد ماه بمناسبت چهلمين روز درگذشت مرحومه ورده شمس آبادي (مهري)، مراسم مجلس ترحيم توسط خانواده آن مرحومه از ساعت 3 الي 6 بعدازظهر در سالن كليساي پروتستان (انجيلي) برگزار خواهد گرديد.

5- روز جمعه 7 خرداد ماه بمناسبت چهلمين روز درگذشت مرحوم ويليم يوسفيه اردوشاهي، مراسم مجلس ترحيم توسط خانواده آن مرحوم از ساعت 3 الي 6 بعدازظهر در سالن كاتوليكها برگزار خواهد گرديد.

6- روز دوشنبه 3 خرداد مراسم تشییع و به خاک سپاری مرحومه آنوش آوانس دیگاله ساعت 2 بعدازظهر در کلیسای حضرت مریم شرق آشور برگزار خواهد گردید.