image

Image

Image

Image

image

 

فصل دوم

آیین های فیض بخش یا رازهای شفا بخش

 

٢٩٥ـ چرا مسیح رازهای توبه و تدهین را برای بیماران مقرر کرد؟

مسیح ، طبیب روح و جسم ما، این رازهای فیض بخش را برای ما مقرر ساخت.زیرا این حیات تازه دریافت شده از طریق آیین ها ممکن است به واسطه گناه ضعیف شود و یا حتی از دست برود ،از اینرواراده مسیح همچنین این بود که کلیسا باید عمل شفا بخش و نجات را از طریق این آیین ها ادامه دهد.

 

راز توبه و مصالحه

 

٢٩٦ـ نام این آیین فیض بخش چیست؟

آنرا راز توبه ، راز مصالحه، راز بخشش، راز اقراریا اعتراف به گناه، و راز تغییر یا تسعیرمی خوانند .

٢٩٧ـ چرا بعد از تعمید آیین مصالحه برگذار می شود؟

از آنجایی که حیات تازه دریافت شده درتعمید، تمایل به ارتکاب گناه وضعف های طبیعی انسان (شهوت) را از میان نمی برد، مسیح این آیین را برای تغییرشخص تعمید یافته و جدا شده توسط گناه بنا نا نهاد.

٢٩٨ـ چه موقع مسیح این آیین را بنا کرد؟

این آیین در شامگاه روز بعد ازستاخیز، که خود را به شاگردانش نشان داد و به آنان گفت " روح القدس را بیابید، گناهان کسانی را که ببخشید بخشیده می شود و آنانی را که نبخشید بخشیده نخواهد شد. " (انجیل یوحنا فصل ٢٠ آیه ٢٢ـ ٢٣).

٢٩٩ـ آیا شخص تعمید یافته احتیاجی به تبدیل (بازگشت و توبه) دارد؟

دعوت مسیح منعکس کننده ادامه به باز گشت و توبه (تبدیل) در زندگی تعمید یافته است. کل کلیسا متعهد به انجام بازگشت و توبه می باشد. کلیسا مقدس است ولی گناه کاران را در قلب خود می پذیرد.

٣٠٠ ـ مفهوم توبه باطنی چیست؟

حرکت و جذب "قلب پشیمان" (کتاب مزامیر فصل ٥١ آیه ١٩) با توسط فضل الهی در پاسخ به رحمت و محبت خدا، توبه باطنی نام دارد. این حرکت مستلزم تاسف و انزجار از گناهان ارتکابی و عزم راسخ برای انجام ندادن در آینده و اعتماد به یاری خدا است، که توسط امید به رحمت الهی قوت می گیرد.

٣٠١ـ صور مختلف توبه و یا طلب بخشش درحیات مسیحی چگونه است؟

توبه به طرق و راههای مختلف بیان می شود که بالاتر از همه روزه، دعا و دادن صدقه می باشند. صور گوناگون دیگر توبه خصوصا درطی ایام روزه وجمعه طلب مغفرت و ندامت می تواند در زندگی یک مسیحی انجام شود.

٣٠٢ـ  عناصرضروری آیین مصالحه چه می باشند؟

این عناصر بدو گونه می باشند: اعمال توبه کننده که از طریق عمل روح القدس برای توبه می آید، و آمرزیدن گنا هان توسط کشیش که بنام مسیح بخشش را عطا و راهها ی رضایت را مهیا می سازد.

٣٠٣ـ اعمال توبه چه می باشند؟

عبارتند از: بررسی دقیق وجدان؛ ندامت ( یا توبه) ، وقتی کامل است که انگیزه آن عشق و محبت به خدا باشد، و نا کامل است اگر انگیزهً آن دلایل دیگر همچون عدم انجام مجدد گناه  باشد؛ اعتراف به گناه ، که شامل بیان یا اعتراف به گناهان نزد کشیش؛ و رضایت از انجام اعمال خاصی از توبه و طلب بخشایش که  شنونده اعتراف، برای  ترمیم آسیب ناشی از گناه، بر توبه کنند مقرر می­نماید

٣٠٤ـ به چه گناه هایی باید اعتراف کرد؟

به تمام گناه هایی که بررسی دقیق وجدان بخاطر می آورد وهنوز اعتراف نشده، باید در آیین توبه بیان شوند. اعتراف تنها روش معمول برای کسب بخشش به گناه های کبیره و یا جدی است.

٣٠٥ ـ چه موقع شخص مجبور به اعتراف به گناه هان مهلک است؟

هر ایمان داری که به سن بصیرت یا صلاحدید رسیده باشد موظف به اعتراف به گناه هان صغیر یا مهلک حتی یک بار در سال همیشه قبل از دریافت قربانی مقدس است .

٣٠٦ـ  چرا گنا هان قابل اغماض یا کوچک هم باید مد نظر آیین اعتراف قرار گیرند؟

کلیسا شدیداً اعتراف به گناه هان قابل اغماضرا توصیه می کند، حتی اگر موکدا لازم نباشد، زیرا به ما در تهذیب وجدان و مبارزه با تمایلات نا پاک و شیطانی کمک می کند. همچنین این اجازه را به ما می دهد که توسط مسیح در جهت پیشرفت در زندگی روحانی التیام بخشیم.

٣٠٧ـ  چه کسی مجری این آیین است؟

مسیح اجرای مراسم مصاله را به رسولان، جانشینان آنان که اسقفان و کشیشها هستند سپرد، کسانی که وسیله اجرای رحمت و عدالت خدا می باشند. بدینگونه صلاحیت اجرای عفو گناهان را بنام پدر و پسر و روح القدس سپرده شده است. 

٣٠٨ـ آمرزش گناهان بزرگ یا خاص به چه کسانی محول شده؟

آمرزش گناهان بزرگ (مثلا گناهانی که حکم طرد از طرف کلیسا صادر شده باشد) توسط پاپ یا اسقف محلی و یا کشیشی که از طرف آنها اجازه داده شده باشدصورت گیرد، در هر صورت هر کشیشی می تواند هر گناهی را در شرایط خطرمرگ، حتی فرد مطرود را بیامرزد.

٣٠٩ـ آیا اعتراف کننده ملزم به رازداری است؟

با توجه به ظرافت و اهمیت این خدمت و احترام به اشخاص معترف، بدون استثنا و تحت تادیب بسیار سنگین "مهُر  آیینی"گناه اعتراف کننده به صورت سری نگه داشته میشود.

٣١٠ـ این آیین چه تاثیراتی دارند؟

اثرات آیین توبه عبارتند از: مصاله با خدا و بنابر این بخشش گناهان؛ مصالحه با کلیسا ؛ در صورت از دست دادن فیض الهی وصول جبران یا به خود آیی، آمرزش گناهانی که سزاواری آن فناپذیری است، و بخشش حداقل قسمتی ازمجازات دنیوی آن که دست آورد گناه است؛ صلح، آرامش وجدان و تسلی معنوی؛ و افزایش قدرت معنوی که لازمه تقلا کردن زندگی مسیحی است.

٣١١ـ آیا میتوان درمواردی با یک اعتراف و بخشش عمومی این آیین را برگذارکرد؟

در موارد خاص و ضروری (خطر قریب الوقوع مرگ) برگذاری مراسم مصالحه می توان با توسل به اعتراف و بخشش جمعی صورت بگیرد، به شرطی که اصول و قواعد کلیسا رعایت شده باشند و نیت فردی در اعتراف به گناهان کبیره در زمان مقتضی وجود داشته باشد

٣١٢ـ  بخشش ها چه هستند؟

بخششها یعنی طلب آمرزش در برابر خدا برای مجازات دنیوی که جرم آنها قبلاّ بخشیده شده است. ایماندار مسیحی تحت شرایط مقرر شده از هر طرف برای خود و یا کسی که عزیمت کرده ثمره بخشش را دریافت کرده است. بخششها از طریق روحاانیون کلیسا که ناظران فضل رستاخیز هستندعرضه می شودـ  آنها توزیع کننده گنجینه مستحق مسیح و قدیسان هستند.

 

راز تدهین بیماران

 

٣١٣- نگرش به فرد بیمار در عهد عتیق چگونه بود؟

در عهد عتیق بیماری نشا نه ضعف و بصورت مرموزی با گناه درک و ربط داده می شد. درک پیامبران از بیماری می توانسته ارزش رستگاری  برای گناهکاران و دیگران داشته باشد. بنا بر این بیماری در حضور خدا کسی که ازاو برای شفا یافتن التماس می کردند وجود داشت.

٣١٤- اهمیت شفقت مسیح برای بیمار چیست؟

شفقت مسیح نسبت به فرد بیمار و شفا دادن بیماران و علیلان زیاد نشانه کامل این بود ،پادشاهی خدا خواهد آمد و نهایتان کشیدن رنج و غلبه بر گناه و است. با شفقت و مرگ خودش او معنای تازه ای به رنج کشیدن بخشید وقتی که در خودش با ما در اتحاد است، می تواند وسیله ای برای تطهیر و نجات ما و دیگران باشد.

٣١٥- نگرش کلیسا در قبال بیمار چیست؟

عهده گرفتن شفای بیمار، از طرف خداوند داده شده است، کلیسا مجدانه همراه با دعا در تلاش مراقبت و مشایعت از بیمار،تقاضای شفاعت او را می کند. مهمتر از همه، کلیسا حامل یک راز اختصاص داده شده برای احسان بیمار است. این راز توسط مسیح مقرر شده و گواهی آن توسط حضرت یعقوب داده شده است: " و اگر کسی از شما بیمار است باید از کشیشان کلیسا بخواهد تا برای او دعا کنند و به نام خداوند بدن او را با روغن تدهین نمایند" (نامهیعقوب فصل 5 آیه 14 – 15).

٣١٦- چه کسی می تواند راز تدهین بیماررا دریافت کند؟

هر ایما نداری که به دلیل بیماری در معرض مرگ و یا سالخوردگی قرار دارد می تواند این راز را دریافت کند. ایمانداری که این راز را دریافت می کند ، می تواند آنرا چندین بار در صورت وخیم تر شدن بیماری اش و یا مبتلا شدن به بیماری هاد تری شده باشد دریافت کند. برگذاری مراسم این راز در صورت امکان با ید با اعتراف شخص بیمار همراه باشد.

٣١٧- چه کسی این راز را برگذار می کند؟

برگذاری این راز فقط توسط کشیش یا اسقف و یا شبان کلیسا صورت می گیرد.

٣١٨- برگذاری این راز چگونه صورت می گیرد؟

برگذاری این مراسم اساسا شامل تدهین با روغن که توسط اسقف برکت داده شده است انجام می شود. تدهین روغن بروی پیشانی و دست فرد بیمار (مراسم کلیسای رم) و یا اعضای دیگر بدن (مراسم کلیساهای دیگر) همراه با دعای کشیشی که از او برای برگذاری این راز فیض بخش خاص، خواسته شده باشد.

٣١٩- تاثیرات برگذاری این راز چیست؟

اعطای فضل ویژه توسط برگذاری این راز، فرد بیمار را با شفقت مسیح به صورت صمیمانه تری برای خوبی خود و تمام کلیسا متحد می­کند. موجب آسایش، آرامش، شجاعت، حتی بخشش گناهان اگر فرد بیمار قادر به اعتراف گناهان نباشد. گاهی اوقات، اگرخواست خدا باشد، برگذاری این راز موجب بهبودی جسمی بیمار می شود. در هر صورت برگذاری رازتدهین فرد بیمار را در راه رسیدن به منزل پدر آسمانی آماده می کند.

٣٢٠- مفهوم توشه آخرت چیست؟

توشه آخرت، قربانی مقدس دریافت شده توسط آنانی است که در حال ترک زندگی زمینی و در حال آماده کردن خود به رفتن به سوی زندگی ابدی هستند. مشارکت در جسم و خون مسیح ، کسی که مرد و از میان مردگان قیام کرد، و شفقت را در لحظه گذر از این دنیا به نزد پدر را دریافت کرد، بذر زندگی ابدی و قدرت رستاخیز است.

ادامه دارد