image

Image

Image

Image

image

 

 

ششمین فرمان :
زنا مکن

٤٨٧- افراد چه مسئولیتی در قبال هویت جنسی خود دارند؟

خدا انسان را زن و مرد خلق کرد، با کرامتی برابر، و آنها را در مشارکت محبت و صمیمیت و همدلی دعوت کرد. هر کس باید جنسیت مذکر یا موّنث خود را قبول کند و به ویژگی مکمل بودن همدیگر به عنوان یک شخص به نحو کامل آگاه باشد.

٤٨٨- پاکدامنی چیست؟

پاکدامنی انسجام موفقیت آمیز تمایلات جنسی در شخص است .چنانچه تمایلات جنسی در راه درست بین یک فرد با فرد دیگر صورت گیرد، شخصی و انسانی می شود واتحاد بین طرفین را بطور همیشگی را پیش می آورد . پاکدامنی یک فضیلت اخلاقی، موهبت خدا، ملاحت، و حاصل روح القدس است.

٤٨٩- چه چیزی متضمن فضیلت پاکدامنی است؟

فضیلت پاکدامنی، متضمن آموختن چیرگی بر خود وآزادی انسان از بردگی شهوت به سمت ازخود گذشتگی می باشد .یک شکل کامل و رشد تداومی آورده شده که طی مراحل لازمه برای رسیدن به این هدف است.

٤٩٠- چه چیزی به زندگی در پاکدامنی کمک می کند؟

طرق مختلف شامل:

رحمت خدا، کمک آیینهای کلیسا، دعا، خود آگاهی، تکرار پرهیزکاری یا زهد به وضعیتهایی که او با آنها مواجه می شود، عمل به فضایل اخلاقی، مخصوصاً فضیلت اعتدال است که احسساسات را از طریق عقل هدایت می کند.

٤٩١- بر چه مبنایی ازهمگان به پاکدامنی فراخوانده می شود؟

همه تعمید یافتگان به پاکدامنی فراخوانده می شوند تا متناسب با حالات خاص خود،  زندگی پاکدامنه ای را در پیش گیرند. به عنوان پیروان مسیح، الگوی تمام پاکدامنی، مسیح می باشد. بعضی ها با تجرد و یا حفظ بکارت قادرند ابراز ایمان خود را با تقدیم کردن خود به خدا با قلب تقسیم نشده با این شیوه قابل توجه ابراز کنند. دیگران، چنانچه ازدواج کرده باشند درپاکدامنی زناشویی زندگی می کنند، یا اگر مجرد باشند پاکدامنی را در خویشتن داری بکار می برند.

٤٩٢- گناهان اصلی منافی پاکدامنی چه هستند؟

گناهان کبیرهم نافی پاکدامنی با توجه به موضوعات متفاوت هستند و شامل: زنا ، ارتباط جنسی یک مرد بی زن و یک زن بی شوهر، استمناء، فاحشه بازی، هرزه نگاری، روسپیگری، تجاوز به عنف، و عمل همجنس بازی. انجام این گونه اعمال بر افراد زیر سن قانونی، منافی تمامیت سلامت جسمی واخلاقی است و حتی گناهی شدیدتر است.

٤٩٣- با اینکه گفته می شود "زنا مکن" چرا ششمین فرمان تمام گناهان منافی پاکدامنی را منع می کند؟

هر چند در احکام دهگانه متن کتاب مقدس قید می کند " زنا مکن" (سفر خروج فصل ٢٠ آیه ١٤)، سنت کلیسا بطور جامع از تعالیم اخلاقی عهد قدیم و عهد جدید پیروی می کند و ششمین فرمان را شامل همه گناهان منافی پاکدامنی در نظر می گیرد.

٤٩٤- مسئولیت مراجع عمومی در قبال پاکدامنی چیست؟

تا آنجا که الزام در ترویج احترام به شأن و منزلت فرد است، مراجع عمومی می باید بدنبال ایجاد محیط متساعد درممارست پاکدامنی باشند. آنان همچنین می باید با تصویب قوانین مناسب برای جلوگیری کردن از گسترش جرائم منافی پاکدامنی قید شده ، خصوصاً برای محافظت از افراد زیر سن قانونی وضعیف ترین افراد جامعه اقدام کنند.

٤٩٥- باروری خیرمحبت زن و شوهر که رابطه جنسی بر آن منظم است چه می باشند؟

باروری خیر عمل زناشویی ، آنانی که تعمید شده اند و مراسم ازدواج توسط آیین فیض بخش کلیسا تقدیس شده اند شامل: اتحاد، وفاداری، غیر قبل فسخ بودن ازدواج، آزادی برای تولید مثل زندگی هستند.

٤٩٦- معنی عمل زناشویی چیست؟

اعمال زناشویی دارای معنی دوگانه می باشند: متحد کننده (از خود گذ شتگی دو جانبه همسران) باروری (اختیار انتقال زندگی). هیچ کس امکان شکستن پیوندی که خدا بین این دو مفهوم با ارزش نهاده را نمی توان جز با به هم ریختن زندگی روحانی زوجها و بخطر انداختن خیر ازدواج و آینده آنها (خانواده )جدا کند.

٤٩٧- در چه شرایطی تنظیم ولادتها اخلاقی است؟

تنظیم ولادتها، که یک جنبه اصالت پدری و مادری هست، زمانی از نظر اخلاقی قابل قبول است که همسران بدون فشار خارجی آنرا در پیش گیرند؛ زمانی بکار رود که به دلایل جدی باشد نه به دلیل خودخواهی ؛ و به روشهایی که مطابق با معیارهای عینی اخلاق، همچون خودداری دوره ای مبتنی بر مراقبت نفس و نیز استفاده از دوره های ناباروری می باشند

٤٩٨- در چه شرایطی تنظیم ولادتها غیر اخلاقی است؟

هر عملی که، برای مثال عقیم سازی یا پیشگیری از بارداری بطور مستقیم و عمدی، ذاتاً غیر اخلاقی است که چه این عمل در مقدمات عمل زناشویی انجام گیرد ، چه در تحقق آن و چه در بروز نتایج طبیعی آن و یا وسیله ای برای منع تولید مثل باشد.

٤٩٩- چرا تلقیح مصنوعی و باروری غیر طبیعی غیر اخلاقی است؟

زیرا عمل جنسی را از عمل زادو ولد جدا می کنند. این اعمال که فرزند را بوجود می آورند دیگر عملی نیستند که که با آن دو شخص خود را به دیگری می بخشد وبه همین ترتیب فن آوری را بر خا ستگاه و سرنوشت انسان حاکم می کند. بعلاوه استفاده از روشهایی که با استفاده از فردی به غیر از زوجین ازدواج کرده در تلقیح نا متجانس و لقاح صورت می گیرد، تجاوز به حق فرزندی است که پدر و مادر خود میداند که با پیوند ازدواج با یک دیگر وداشتن حق انحصاری اولیا شدن تنها از طریق همدیگراست.

٥٠٠- فرزندان چگونه می باید در نظر گرفته شوند؟

فرزند موهبت الهی و موهبت عالی ازدواج است، چیزی بنام حق داشتن فرزند وجود ندارد (داشتن فرزند به هر قیمت). اما این حق فرزند است که میوۀ عمل زناشویی پدر و مادر خود باشد و همچنین حق محترم شمردنش به عنوان یک شخص از همان لحظه انعقاد نطفه است.

٥٠١- همسران بدون فرزند چه کار می توانند بکنند؟

بعد از تلاش مستمر درمانی اگر موهبت داشتن فرزند را نیابند، می توانند با اتخاذ نگهداری فرزند و یا با انجام خدمات معنی دار برای دیگران سخاوتمندی خود را می توانند نشان دهند. آنها بدین گونه به  ثمردهی معنوی روحانی پی خواهند برد.

٥٠٢- جرائم علیه کرامت ازدواج چه هستند؟

آنها شامل: خیانت، طلاق، چند همسری، زنای با محارم، روابط آزاد (زندگی مشترک بدون ازدواج، زندگانی با صیغه)، و روابط جنسی قبل و یا خارج از ازدواج.

هفتمین فرمان:
دزدی مکن

 

٥٠٣- هفتمین فرمان چه چیزی رامطرح می کند؟

هفتمین فرمان محترم شمردن هدف عمومی اموال دنیوی مالکیت خصوصی و توضیع کالا، همچنین محترم شمردن اشخاص، ملک آنان، و ثمرۀ تلاش آد میان است. کلیسا در این فرمان اساس تعلیمات اجتماعی خود را در رابطه با طریق درست عملکرد در اقتصاد، زندگی اجتماعی و سیاسی، حقوق و وظیفه کارگر، عدالت و اتحاد بین ملتها، و محبت برای فقرا یافته است.

٥٠٤- در چه شرایطی حق مالکیت شخصی وجود دارد؟

در شرایطی که ملک از طریق منصفانه حاصل یا بدست آمده باشد و اینکه اولویت هدف عمومی اموال دنیوی در جهت ارضای احتیاجات اساسی همگان قرار گرفته باشد.

٥٠٥- غرض از مالکیت شخصی در چیست؟

غرض از مالکیت شخصی ضمانت آزادی و کرامت افراد مشخص با کمک کردن به پاسخگویی به نیازهای اولیه کسانی که تحت مسئولیت شان قرار دارند و همجنین آنانی که محتاج هستند می باشد.

٥٠٦- هفتمین فرمان چه چیزی را نیاز دارد؟

هفتمین فرمان مستلزم احترام قائل شدن به اموال دیگران از طریق بکار بردن عدالت و نیکوکاری، و اعتدال و همبستگی می باشد. خصوصاً محترم شمردن قول های داده شده وقرارداد های بسته شده، جبران بی عدالتی و استرداد کالای بسرقت رفته، واحترام به ثمره خلقت با استفاده کردن محتاط ومناسب از مواد معدنی، گیاهی، و منابع حیوانی دنیوی همچنین توجه وحفاظت از حیواناتی که در حال انقراض هستند.

٥٠٧- چه نگرشی می باید در قبال حیوانات داشت؟

مردم باید با حیوانات که آفریده خدا هستند با مهربانی رفتار کنند نه در حد مفرط و نه سواستفاده بیش از حد خصوصاً در آزمایشات علمی که موجب رنج کشیدن بیش اندازه آنها شود.

٥٠٨-  چه چیزی در هفتمین فرمان منع شده است؟

بالاتراز همه دزدی که برداشتن و استفاده کردن دارایی دیگران بر خلاف رضایت و خواست معقولانه مالک در هفتمین فرمان منع شده است. دزدی می تواند به پرداخت نا منصفانه مزد؛ با حدس و گمان بر ارزش کالاها به منظوربه دست آوردن مزیت به ضرردیگران؛ یا با جعل چک و یا فاکتورها صورت بگیرد. فرار از پرداخت مالیت یا تقلب در کسب و کار؛ بطور عمد خسارت آوردن به املاک شخصی و یا عمومی؛ ربا خواری؛ فساد؛ استفاده شخصی از اموال عمومی؛ انجام کاربا کیفیت پایین؛ تلف کردن بیهوده و یا اصراف.

٥٠٩- متن تعالیم اجتماعی کلیسا چیست؟

تعالیم یا رسالت اجتماعی کلیسا توسعه اساسی از حقیقت انجیل در باره کرامت شخص انسان وتامل دراصول بعُد اجتماعی، معیار برای قضاوت، قاعده و دستورالعمل برای عمل کردن را عرضه می کند.

٥١٠- چه موقعی کلیسا در امور اجتماعی دخالت می کند؟

دخالت کلیسا با قضاوت اخلاقی در رابطه با اقتصاد و مسائل اجتماعی صورت می گیرد و آن هنگامی است که حقوق بنیادی شخص، منافع مشترک، و یا رستگاری روح واجب باشد.

٥١١- چگونه می باید زندگی اجتماعی و اقتصادی را پی گیری کرد؟

می باید مطابق روشهای مناسب خود در چارچوب نظم اخلاقی پی گیری نمود، در خدمت تمام انسانها و جوامع با رعایت عدالت اجتماعی باشند. زندگی اجتماعی و اقتصادی می باید شخص انسان را بانی ودرمرکز مورد هدف قراردهد.

٥١٢- چه چیزی میتواند منافی آموزه ها یا رسالت کلیسا باشد؟

آنچه که منافی رسالت یا تعالیم اجتماعی کلیسا می باشند نظام های اقتصادی و اجتماعی هستند که موجب فدا ساختن حقوق اولیه اشخاص یا با منحصرکردن منفعت بصورت یگانه قرار دادن غایت نهایی اقتصادی باشد، به این دلیل کلیسا ایدئولوژی های وابسته به دوران مدرن کومونیستی یا وابسته به انکار خدا  و تمامیت خواه به شکل نظام اشتراکی را رد می کند.  کلیسا همچنین در عمل سرمایه داری که خود محوری فرد گرایی در تقدم مطلق از قوانین بازار بر کار انسان است را نمی پذیرد .

٥١٣- معنای کار چیست؟

کار هم وظیفه و هم حقی است که از طریق آن انسانها با خدای خالق همکاری می کنند. در حقیقت، ما با کار کردن و با تعهد و شایستگی استعداد ذاتی خود،به فدیه و استعداد دریافت شده توسط خالق برای تامین زندگی خود و خانواده و خدمت به اجتماع انسان ارج می نهیم. علاوه بر این، با رحمت خدا، کار می تواند وسیله ای برای تقدیس و همکاری با مسیح برای رستگاری دیگران باشد.

٥١٤- چه نوع کار، حق هر فرد است ؟

دسترسی به کار و حرفه بی خطر و صادقانه باید برای همگان بدون تبعیض نا حق و با احترام به ابتکار اقتصاد آزاد و رقابت سالم مهیا و تضمین شده باشد.

٥١٥- مسئولیت حکومت در قبال کارگر چیست؟

این مسئولیت حکومت است که متضمن آزادی فردی ومالکیت خصوصی همچنین تثبیت ارزش پولی و خدمات موًثر عمومی باشد. بعلاوه مسئولیت نظارت مستقیم بر اجرای حقوق بشر در بخش اقتصادی به عهدهً حکومت است. با توجه به شرایط، جامعه باید به شهروندان خود در پیدا کردن کار کمک کند.

٥١٦- وظیفه مدیریت موسسات بازرگاني چیست؟

مدیران موسسات بازرگانی مسئول تاثیرات اقتصادی و محیط زیستی فعالیت ها یشان هستند. آنها نباید خیر افراد را فقط درافزایش منفعت در نظر بگیرند، با اینکه منفعت لازمهً مجاب کردن سرمایه گذاری آینده کسب و کار، استخدام و پیشبرد اقتصاد است.

٥١٧- کارگران چه وظایفی دارند؟

آنها باید در جستجوی حل اختلافات با شایستگی وپشتکار واز طریق گفتگو و با استفاده از وجدان باشند. چنانچه اعتصاب برای کسب مزایای مناسب و منفعت مشترک ضروری شناخته شود، و توسل به خشونت بکار نگرفته شود از نظر اخلاق مجاز است.

٥١٨- عدالت و همبستگی میان ملتها چگونه پیش آمده است؟

در سطح بین المللی، تمام ملتها و موسسات با قصد از بین بردن و یا کاهش فقر با همبستگی و کمک به انجمنهای محلی(subsidiarity )، به نابرابری منابع و توانایی اقتصادی، بی عدالتی اقتصادی و اجتماعی، بهره برداری از افراد، انباشته شدن بدهکاری توسط کشورهای فقیر، و مکانیزم منحرف که مانع از توسعه کشورهای کمتر پیشرفته می شودباید کارشان راانجام دهند.

٥١٩- به چه روشی مسیحیان درامور سیاسی و زندگی اجتماعی شرکت می کنند؟ 

ایمانداران غیر روحانی بطور مستقیم درامور سیاسی و زندگی اجتماعی شرکت می کنند، و با تعهد مسیحی به شئون دنیوی روح ببخشند و با پیام انجیل و تعالیم کلیسا و شراکت همگان عامل صلح و عدالت باشند.

٥٢٠- محبت به فقرا از کجا الهام گرفته می شود؟

محبت به فقرا از انجیل (سعادت های جاودانی )"خوشا بحال فقرا...." و با سرمشق قراردادن عیسی که دائماً به فقرا اهمیت قائل بود الهام گرفته می شود. عیسی گفت، " بدانید آنچه به یکی از کوچکترین برادران من کردید ، به من کردید" (انجیل متی فصل ٢٥ آیه ٤٠). محبت به فقرا خودش را درکشمکش علیه فقر مادی و همچنین علیه شکلهای مختلف فرهنگی، اخلاقی، و فقر روحانی یا مذهبی نشان می دهد. کارهای معنوی و مادی و رحمت موسسات خیریه گوناگون تشکیل شده در طی قرنها گواه واقعی وممتاز محبت به فقرا که مشخصه شاگردان عیسی می باشد.

هشتمین فرمان:
بر همسایه خود شهادت دروغ مده

 

٥٢١- وظیفهً فرد در قبال حقیقت چیست؟

هر کس به صداقت و درستی در عمل و سخن دعوت شده است. هر کس وظیفه جستجوی حقیقت و به وفاداری به آن و تنظیم کل زندگی خود را مطابق با مقتضیات آن را دارد. درعیسی مسیح تمام حقیقت خدا آشکار شده است. "او حقیقت است". آنهایی که پیرو او هستند با روح حقیقت زندگی می کنند و علیه دورویی، ظاهر سازی، و فریب هستند.

٥٢٢- فرد چگونه گواهی حقیقت میکند؟

یک مسیحی باید به حقیقت انجیل درهرزمینه و درهر فعالیتی چه عمومی و چه خصوصی گواهی دهد، حتی اگر لازم باشد با فدا کردن جان خود. شهادت نهایت گواهی دادن به حقیقت ایمان است.

٥٢٣- چه چیزی در فرمان هشتم منع شده؟

آنچه که در فرمان هشتم منع شده عبارتند از:

- شهادت دروغ، سوگند دروغ، و دروغ گویی، که شدت آن با تغییر شکل حقیقت، شرایط، قصد کسی که دروغ می گوید و زیانی که قربانی متحمل می شود سنجیده می شود.
- قضاوت عجولانه، تهمت و افترا و رسوایی که باعث نابودی سابقه خوب و افتخار که حق هر فرد است می شود.
- چاپلوسی، تملق یا خودنمایی، مخصوصاً اگر به گناه جدی و یا برای منافع نا مشروع سوق داده شود.
گناه مرتکب شده بر علیه حقیقت اگر موجب ضرر دیگران شده باشد پرداخت غرامت ملزوم عمل است
.

٥٢٤- آنچه که در هشتمین فرمان ضروری است چیست ؟

لازمه هشتمین فرمان، احترام به حقیقت همراه با بصیرت در زمینه ارتباطات و بهره مندی از اطلاعات است، جایی که منافع شخصی، حفاظت از حریم خصوصی و خطر رسوایی باید مد نظر قرار گیرد؛ درضرورت برمحترم شمردن حفظ اسرار حرفه ای ، بجزموارد نادر مهم حفاظتی، و همچنین محترم شمردن اعتماد تحت مُهر آیین فیض بخش نا شکستنی.

٤٢٥- استفاه ازوسایل ارتباطات جمعی چگونه است؟

اطلاعات حاصل شده ازوسایل ارتباطات جمعی باید در خدمت منافع مشترک نیک همگان قرار گیرد. محتویات آن باید صحیح ، کامل و در محدوده عدالت و نیکوکاری باشد. بعلاوه، اطلاعات باید صادقانه و مناسب و با احتیاط قابل ملاحظه در قبال قوانین اخلاقی و کرامت به حق فرد منتشر شود.

٥٢٦- چه رابطه ای بین حقیقت، زیبایی و هنرروحانی وجود دارد؟

حقیقت بخودی خود زیبا است، شکوه و جلال و زیبایی معنوی به همراه دارد. علاوه بر بیان حقیقت در کلمات، واژه های مکمل دیگرحقیقت، مهمتراز همه در زیبایی آثار هنری نمایان می شود. میوه هردو اینها استعداد داده شده توسط خدا و تلاش انسان می باشد. هنر روحانی با وجود زیبایی ومطابق با حقیقت بودن آن باید جلال خدا را در مسیح قابل روئیت نماید، و منجر به ستایش و عشق به خدا، خالق و نجات دهنده، کسی که فراتر از زیبایی نامرئی حقیقت و محبت است.

 

نهمین فرمان:
به زن همسایه خود طمع مکن

 

٥٢٧- لازمهً فرمان نهم چیست؟

نهمین فرمان مستلزم غلبه بر شهوت نفسانی در فکر و در امیال است. تنازع بر علیه چنین شهوتی مستلزم پالایش قلب و اجرا کردن فضیلت خویشتنداری است.

٥٢٨- فرمان نهم چه چیزی را منع می کند؟

نهمین فرمان ترویج افکار و هوسهای مربوط به اعمال منع شده توسط ششمین فرمان است.

٥٢٩- هرفرد خلوص یا طهارت قلبی را چگونه کسب می کند؟

فرد تعمید شده با رحمت خدا و فضیلت فدیه پاکدامنی، پاکی نیت، بصیرت پاک (درونی و بیرونی)، تادیب تخیلات و احساسات و دعا  قادر است به مبارزه علیه امیال منحرف به خلوص قلبی نائل شود.

٥٣٠- چه مستلزمات دیگری برای طهارت لازم است؟

لازمه طهارت فروتنی است ، حیا که از کانون خصوصی شخص محافظت می کند حیا متوجه پاکدامنی است که نزاکت آنرا گواهی می دهد. این امر نگاهها و رفتار اشخاص رامطابق شان و منزلت افراد و برخوردشان در صمیمیت و همدلی هدایت می کند. طهارت یا حیا فرد را ازتمایلات جنسی گسترده رهایی داده وموجب اجتناب ازپرورش کنجکاوی ناسالم آن می شود. حیا مستلزم تخلیص محیط اجتماعی با استفاده از یک مبارزه دائمی مسامحه اخلاقی است که بر مفهوم نادرست از آزادی انسان بنا شده است.

 

دهمین فرمان:
به اموال همسایه خود طمع مکن

 

٥٣١- آنچه که در دهمین فرمان منع و ملزم است چیست؟

این فرمان که بقیه فرمانها را کامل می کند، نیاز به یک نگرش داخلی با احترام شمردن به ملک دیگران است، حرص و طمع و آز لجام گسیخته دیگران را منع می کند ، حسد که نوعی حزن در قبال مال دیگری که تمایل بیش از حد بدست آوردن آنها را برای خود حتی بنا حق راپیش می آورد.

٥٣٢-  فراخوان عیسی در رابطه با مسکینان در روح چیست؟

عیسی به شاگردانش گفت که او را از همه چیز و همه کس برتر بدارند. جدا ساختن خویش از ثروتمندان با روح فقر انجیلی و رهایی خویشتن به مشیت الهی ما را ازاضطراب در باره آینده رها می سازد و ما را آماده برای سعادت" فقر روحی، آماده می­گرداند؛ پادشاهی آسمانی از آن ایشان است" (انجیل متی فصل ٥ آیه ٣).

٥٣٣- بزرگترین آرزوی بشر چیست؟

بزرگترین آرزوی بشر دیدن خدا است. "میخواهم خدا را ببینم" فریاد از تمام وجودمان است. ما سعادت حقیقی خود را در چشم انداز و سعادت آن کسی که ما را با محبت خلق کرد و بطرف خودش با محبت بی نهایتش می کشاند می بینیم.

"هر کس خدا را ببیند به همه چیزهایی که تصور کند دست خواهد یافت."
(قدیس گریگوری اهل نیسا)