image

Image

Image

Image

image

 

یکشنبه عید رستاخیز 2016

 

یکشنبه رستاخیز روزی بود که عیسی مسیح از میان مردگان قیام کرد و آن غم سنگین را به شادی ابدی تبدیل کرد.
چه رازی در قدمهای خسته اش ـ در تن زخم خورده اش ـ در صلیب سنگین بر دوشش در قطره های خون پاکش نهفته بود؟
او بصورت ما آفریده شد. با ما و در میان ما زندگی کرد. رنج های فراوان برد، اما هرگز تسلیم نشد. پر از رحمت بود. او رحمت خدا بود و هست برای همه ما انسانها. آمد تا بار سنگین گناهانمان را بر دوش بکشد و با هر قطره پاک خونش خطایی از خطاهایمان را بپوشاند
.
خدایا هرگز رحمت خود را از ما دریغ مدار . عاجزانه از درگاهت درخواست می کنیم تا در رحمتت را بر ما بگشایی. نه تنها بر ما بلکه بر تمام آنهاییکه زیر بار ظلم و جور هستند. بیگناه کشته می شوند و بر این کره خاکی سرگردان می مانند. خانه های گرمشان را از دست می دهند و گرسنگی می کشند و زیر بار غمهایشانخُرد می شوند.
خداوندا در رحمتت را بر تمام آنهایی که به تو محتاجند بگشا
عید قیام بر همه کسانیکه در جستجوی رحمتند مبارک.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


آنتورده