image

Image

Image

Image

image

 

مراسم جمعه مقدس

 

جمعه مقدس روزی مقدس و با اهمیت است و برای ما عید نجات ما می باشد. روزیکه سرورمان عیسی مسیح مصلوب شد بار سنگین گناهانمان را تا بالاترین نقطه تپه جلجتا بر دوش کشید، در آنجا به صلیب کشیده شد و بر آن جان سپرد. بعد از مراسم دعای عصر جناب اسقف توماس میرم با موعظه درباره رحمت خدا که موضوع این سال مقدس است نشان داده که خدا همواره در هر زمان رحیم و وفادار است و رحمت او بر همه گناهان بشریت فائق است و پایان ناپذیر است، بالاترین رحمت خدا برای ما همان سرورمان عیسی مسیح که سیمای شخص خدا است. این سیمای مقدس در کلیسا زندگی می کند. بعد از موعظه مراسم طواف با قبر مسیح در کلیسا برگزار شد.