image

Image

Image

Image

image

 

برنامه سکوت و دعا به مناسبت سال رحمت

 

جمعه 27 فروردین (15 مارس 2016) تمامی گروهها برای سکوت و دعای دسته جمعی به مناسبت سال رحمت گردهم آمدند. برنامه با نصب قربانی مقدس توسط کشیش هرمز راس ساعت 10 صبح شروع شد. پس از تاملی کوتاه یکی از اعضای هر گروه به نمایندگی دعایی درخواستی خواندند
در ادامه دعای تسبیح رحمت به اتفاق خوانده شد و کشیش هرمز بخشی از انجیل یوحنا باب 14 را قرائت نمودند. در ادامه موعظه انجیل و سال رحمت توسط کشیش رایان که از تهران تشریف آورده و به جمع ما پیوسته بودند؛ انجام شد. در ادامه گزارش اشاره ای به موعظه ایشان خواهد شد
.
پس از صرف نهار در سالن خلیفه گری برنامه دعا با تسبیح حضرت مریم و موعظه دوم کشیش رایان ادامه یافت. با برکت قربانی مقدس توسط کشیش هرمز برنامه دعا و سکوت خاتمه یافت.
بخشی از موعظه پر فیض کشیش رایان:
قبل از شروع ایشان به آیه هایی از انجیل یوحنا اشاره نمودند.
" ما انسانها اعضای بدن مسیح هستیم و مسیح در انجیل یوحنا باب 14 به نیقودیموس میگوید که هرکه مرا دیده پدر را دیده است. و این اشاره میکند به اینکه خداوند در ما ساکن است. هر شخص عضوی از بدن مسیح است و در اتحاد با او و ما چهره خدا هستیم که در ماست.
در ادامه به عروسی قانای جلیل پرداختند که یوحنا باب 2 به این موضوع اشاره میکند. در عهد عتیق منظور ازشراب، زندگی شاد و شادی است و نه مستی. وقتی حضرت مریم به عیسی میگوید شراب تمام شده یعنی شادی تمام شده است. چرا که هنوز مسیح خود را آشکار نکرده بود در آن زمان. در زمان رستاخیزش مسیح شریعت را تکمیل میکند با ریختن خونش و دادن آن به ما.
برگردیم به عید فصح که مسیح با شاگردانش عید را برگزار میکند (مشارکت). در این شراکت، او زندگی شاد جدید را به ما میدهد با گفتن جمله این است خون من که برای گناهان شما ریخته میشود. او در این روز پاهای شاگردانش را شست یعنی خدا در مقابل بندگانش زانو خم کرد و از ما خواست تا در مقابل دیگران این فروتنی و بخشش را داشته باشیم. (منطق الهی: هر کاری که برای شما کردم برای دیگران نیز بکنید) اما منطق انسانی ما همیشه ما را با غرور و خودخواهی پر میکند که هر کاری برای دیگران میکنیم باید برای ما انجام دهند یعنی منیت که ما را از هدفمان یعنی زندگی شاد در مسیح دور میکند.

راه یکی است و آن هم راه راستی است و مسیح راه نجات ماست. همانطور که میگوید: من تاک حقیقی هستم و ما اگر وفادار باشیم و اجازه بدهیم خداوند آنطور که میخواهد ما را هرس کند تا بندگان صالح و پرثمر باشیم، در اینصورت است که اتحاد و وفاداری خودمان را نشان داده ایم."

با آرزوی قبولی دعاهای تمامی اعضای گروهها

عکس از شارلی انویه

گزارش از ادیت عیشویی