image

Image

Image

Image

image

 

بیستمین سالگرد دعای اتحاد کلیساها در ارومیه
15 می 2016 مصادف با 26 اردیبهشت 1395

لکن شما امت مقدس و قومی که ملک خاص خدا باشد هستید
تا فضایل او را اعلام نمایید ( اول پطرس 2: 9 و 10 )


در این رساله، پطرس رو به مسیحیان اولیه سخن میراند تا متوجه عطیه ای که به واسطه تعمید دریافت نموده اند گردند. به همانگونه ما مسیحیان امروز نیز دعوت گردیده ایم تا راز تعمید را کشف نماییم یعنی همه ی مسیحیان، کاتولیک، پروتستان، ارتدکس و همه چیز را موجب نفاق است را پشت سر بگذاریم.
باید این حقیقت را بدانیم که همه ما گناهکار هستیم و نیاز به نجات و رهایی داریم و هر یک این دعوت را تجربه می­نماییم تا از تاریکی بیرون آمده به ملاقات خداوند رویم که مملو از نور و رحمت ابدی است. چرا که در تعمید است که در ژرفای رحمت، امید و شادی فرو می­رویم که هیچ کس از آن مبرا نیست. این تجربه بخشش و رحمت رابطه ای بسیار نزدیک بین ایمانداران به وجود می­آورد که گسستنی نیست و به همین منظور یک دیگر را برادر می­خوانیم و رابطه برادرانه داریم و اعضای یک بدن هستیم و یک ملت واحد خدا و توانایی این را داریم تا شگفتیهای خدا را بشارت دهیم که همین اتحاد کلیسا یکی از آنها است و سپس با اعمال روحانی و جسمانی آن را تقویت نماییم.
در ملاقات با خدا قومی می­گردیم که متعلق به خدا است که در آن قدرت و فیض رهایی را از مسیح دریافت می­نماییم.
هر جامعه کلیسایی دعوت شده است تا با همکاری روح القدس به دنیا تازگی بخشد که آن تنها با بشارت و شهادت کلام خدا میسر است که با به کارگیری آن بتوان خواست آخر خداوند ما عیسی مسیح را به اینکه همه یکی باشند همانطور که او و پدر یکی هستند، جامع عمل بپوشانیم. مطمئن باشیم که رحمت بی­کران خدا رفتار و اعمال ما را تازگی خواهد بخشید و راه راست را برای ایجاد اتحاد در مقابل ما قرار خواهد داد.

........................................
مراسم دعا امسال با شرکت پر شور ایمانداران در کلیسای آشوری کلدانی کاتولیک  مریم مادر خدا در ارومیه برگزار گردید در ایم مراسم روحانیون سه کلیسای کاتولیک و شرق آشور و انجیلی همراه با تعدادی از اعضای انجمن آنها شرکت نمودند.
..................................................
تهیه : کشیش هرمز
آلبوم عکس