خداوند از ما میطلبد که به ماورای نگرانیهای مادی بنگریم

حضرت پاپ اعظم بندیکت شانزدهم در بخشی از سخنان خود در اقامتگاه تابستانی کاستل گاندولفو ( شمال شهر رم) می فرماید: ایمان در مسیح تنها یک خیال یا عقیده نیست بلکه ملاقات با شخص زنده ای است که معنی به زندگی ما می بخشد. عالیجناب پاپ ایمان داران را دعوت نمود تا محتاط باشند تا در نگرانی های مادی این جهان غوطه ور نگردند. ادامه فرمودند: نباید تلاش برای رشد رابطه با خداوند را فراموش نمود.

            پاپ اعظم در تفسیر آیه ی از انجیل مقدس که اشاره به جمعیتی دارد که با دیدن معجزات عیسی به دنبال او روانه می شوند، می فرماید: عیسی ما را دعوت می کند که نباید فقط در افق صرفاً انسانیمان توقف نماییم. بلکه باید قلبمان را بسوی افق خداوندی بگشاییم؛ به سوی افق ایمان. خداوند می خواهد ما انسانها را یاری نماید که فراتر از بر طرف نمودن نیازهای ضروری و مادی روزانه هر چقدر هم مهم باشند بنگریم. افقی را بر ما می گشاید که در آن فقط مادیات روزانه منجمله تغذیه یا پوشش یا کارو شغل نیستند که ما را به تکامل می رساند. عیسی مسیح از غذایی سخن می راند که فاسد نمیشود و از بین نمیرود به همین دلیل باید به  جستجو برای بدست آوردن آن تلاش نمود.

            موسی بنی اسرائیل را به « من» نانی که از آسمان نازل گردید سیر نمود اما مسیح « چیزی» را به ما نمی دهد بلکه خود را به ما میبخشد چرا که  تنها خود او نان حیات است که از آسمان نازل گردید. مسیح را به عنوان نان حیاتی که ما را سیر می نماید را نمی توان همانند همه نیازها فراهم نمود زیرا هدیه ای است از جانب خدا و باید آن را با ایمانی خالص طلبید و دریافت نمود.

            عالیجناب پاپ اعظم در ادامه سخنان فرمودند: در زندگی روزمره که بار نگرانیها و مشکلات را همراه دارد؛ حتی در هنگام آرامش و استراحت نیز  خداوند ما را آگاه می سازد که نباید فراموش نماییم که اگر در جستجوی نان روزانه و یا بدست آوردن نیرو برای رودرویی با مشکلات هستیم، بیشتر از همیشه نیاز به تقویت رابطه با او هستیم چرا که « نان حیات» آرزوی ما را برای بدست آوردن حقیقت و محبت بر آورده می کند.

            ایمان به عیسی مسیح و ایجاد رابطه با او،  نیروی اصلی موجودیت ، امید و تلاش ما در زندگی  که اغلب سخت و دشوار است، می باشد.

            بدین معنی نیست که فقط بدنبال یک عقیده و یا یک پروژه با قدرت خود باشیم بلکه، باید عیسی را به عنوان شخص زنده ملاقات نماییم و بگذاریم تا وجود ما کاملاً از او و انجیل (کلام) او پر گردد. آنچه که از اهمیت خاصی برخوردار است ایمان به او برای بدست آوردن زندگی واقعی و حقیقی است.

            عالیجناب پاپ اعظم بندیکت شانزدهم در پایان سخنان خویش همه را دعوت نمودند تا از باکره مقدس حضرت مریم تقاضا نماییم که ما را در این راهی که بسوی ایمان می پیماییم حمایت و همراهی نماید. آمین

تلاش نمایید تا با ایمانی خالص به دعوت به سوی قدوسیت که عیسی مسیح شما را به آن فرا می خواند جواب مثبت دهید. ( روی سخن پاپ اعظم به جوانان پیشاهنگ پالرومو شهری در جنوب ایتالیا)

 

6 اگوست 2012 کاستلگاندولفو ـ رم