گروه بانوان حضرت مريم مادر رحمت

 

 

 

بعد از جنگ جهانی اول و دوم  تاسيس گرديد

این گروه به اسم گروه خیریه ارومیه نام گذاری شده است .

 این گروه فعاليتشان در سال 1923- 1925 به دست بعضی از کشیشان و بانوان کلیسای کاتولیک ارومیه زیر دست مار اسحاق اسقف ارومیه و سلماس شروع شده .

خانم هری  دختر خان باخان رئیس این گروه بود بعد از ایشان خانم ساندرا یحی بیک و حال زیر دست مار توما میرام به اسم ماتماریام یمد رخمه نام گذاری شده و تا به حال نیز ادامه دارد و مسئول این گروه در حال حاضر خانم روزا بت میرزا می باشد . از فعاليتهاي اين گروه مي توان به دوخت لباسهاي اسقف و كشيشيان و شماسان و گروه كُر و همچنين ترميم و نظافت لباسها و پارچه هاي مربوط به اجراي مراسم در كليسا اشاره كرد و نيز در كنار كليسا به فعاليت ديگر اين گروه كه كمك به مستمندان مي باشد مي پردازند. بيشتر سود حاصل از جشنها و مراسم برگزاري شده توسط اين گروه براي مصارف خيريه مي باشد.

 

 

مراسم پالو به مناسبت فرا رسيدن وسط روزه

يكشنبه چهارم روزه

 

 

اين مراسم كه به مناسبت فرا رسيدن وسط روزه توسط گروه بانوان حضرت مريم مادر رحمت كليساي كاتوليك در سالن كليساي كاتوليك برگزار گرديد شاهد شركت جمع كثيري از خانواده ها بود كه با شركت در اين مراسم اين روز را ارج نهاده و موجب خرسندي آن بانوان گرامي گرديدند.

جناب اسقف توماس ميرم نيز همراه با كشيشان همانند هر سال در اين مراسم حضور يافتند و با حضور ايشان سرپرست گروه خانم روزا بيت ميرزا از ايشان تقاضا نمود تا با دعا و سخنان خود جمع را بركت دهد. جناب اسقف با دعا سخنان خود را شروع نموده و ضمن ابراز خوشحالي از حضور پر شور خانواده ها در اين روز يادآور اين شد كه ايّام روزه فرصتي براي هر مسيحي مي باشد تا با نهي كردن خود به سوي آفريننده خود بازگردد و خود را از هر گونه گناه پاك نموده براي رستاخيز مسيح آماده نمايد در نهايت براي ورود به ملكوت آسماني.

            جناب اسقف در ادامه صحبتهاي خود به اهمّيت روزه اشاره كرده فرمود: روزه تنها آن نيست كه از خوردن خود را محدود نمائيم بلكه از خود گذشتگي، اعتراف به گناهان، دعا و نيايش، شركت در مراسم قدّاس قرباني مقدّس همراه با صدقه دادن و دستگيري از نيازمندان، باعث مي شود روزه ما مورد قبول خداوند قرار بگيرد و ثمره دهد؛ روزه گرفتن ظاهري بدون دعا و نيايش چيزي براي يك مسيحي فراهم نمي نماورد؛ چون روزه واقي بايد دروني باشد و با خلوص نيّت.

در پايان سخنان خويش جناب اسقف ضمن تشكر از زحمات بانوان گرامي و حضّار، همة ايمانداران حاضر را بركت داد.

15 مارس 2009 مصادف با 25 اسفند 1387

 

 

 

 

جشن پالو گروه بانوان کلیسای کاتولیک - اسفند 1391

جشن پالو بانوان كليساي كاتوليك اروميه

ملاقات گروه بانوان رحمت کلیسای کاتولیک با پاتریارک عمانوئیل سوم دللی

مراسم پايان سال گروه بانوان حضرت مريم مادر رحمت