جشن پالو بانوان كليساي كاتوليك اروميه

روز 7 اسفند مصادف با 16 مارس 2010 اين جشن ساعت 4 بعدازظهر در سالن اجتماعات كاتوليك اروميه برگزار گرديد. در اين جشن جمع كثيري از مردم و روحانيون كليساي كاتوليك اروميه شركت نمودند.. در آغاز جناب اسقف توماس ضمن تشكر از همه شركت كنندگان و قدرداني از زحمات اعضاء اين گروه اشاره كوتاهي با ارزش اين روز نموده فرمودند: روزه به تنهايي مورد قبول خداوند نيست زيرا روزه عبارت است از نيكي كردن و بخشيدن و مهمتر آنكه بايد در مراسم قداس قرباني مقدس در روزهاي يكشنبه شركت نموده و روح را با كلام خدا تغذيه نمود....

عكسهاي مربوط به جشن