پیغام پاپ اعظم بندیکت شانزدهم به مناسبت فرا رسیدن ایام روزه 2013

ایمان داشتن به رحمت و شفقت، موجب عمل به آن می شود.

پس ما محبتي را که خدا نسبت به ما دارد شناخته‌ايم و به آن اعتماد داريم (اول یوحنا فصل 4 آیه 11). این پیغام ما را دعوت به تعمق بر رابطه تنگاتنگ ایمان و شفقت می کند.

برادران و خواهران گرامی !

برگزاری مراسم ویژه روزه که مصادف است با سال ایمان، فرصتی را به ما می بخشد که بر رابطه بین ایمان و شفقت ، ایمان به خدا ، خدای عیسی مسیح و محبت که ثمره روح القدس است و در راهی که بسوی خدا و دیگران در پیش گرفته ایم راهنمایی می کند، تعمق نماییم.

  • ایمان پاسخی به محبت خدا

در نامه قبلی رسولی ( خدا محبت است ) خود مواردی که بوسیله آن چگونه می توان رابطه عمیق بین این دو خصوصیت مهم دانش الهی یعنی « ایمان و شفقت » را درک نمود، خدمت شما عزیزان ارائه نمودم.

پس ما محبتي را که خدا نسبت به ما دارد شناخته‌ايم و به آن اعتماد داريم (اول یوحنا فصل 4 آیه 11). با سرمشق قرار دادن سخن یوحنا شاگرد مسیح، به این اشاره نمودم که در آغاز مسیحی بودن تنها یک تصمیم یا یک عقیده مبنی بر ایمان نیست، بلکه در آن ملاقات بر طبق یک رویداد با یک شخص که به زندگی چهره و افقی تازه می بخشد و نهایت را مشخص می کند، ( محبت همين است، نه‌آنکه ما خدا را محبت کرديم، بلکه او ما را محبت کرد ( اول یوحنا فصل 4 آیه 10 ). اکنون محبت تنها یک فرمان و قانون نیست، بلکه پاسخی به محبتی است که بوسیله ی آن خدا به ملاقات ما می آید. ( خدا محبت است شماره 1).

 ایمان راه و روش شخصی را تشکیل می دهد که در بر گیرنده تمام توانائی شخص است.  و در آن ابراز محبت پور شوق و بلا عوضی که خدا برای هریک از ما در عیسی مسیح می دهد، آشکار می گردد. ملاقات با خدای محبت، نه تنها قلب انسان را مجذوب می کند، بلکه خرد را نیز منور می گرداند « شناخت خدای حیَ راهی است به سوی محبت، و در آزادانه آری گفتن به او ، خرد و خواست و احساس ما در عمل،  در محبت او  یکی می شود. این عمل، همواره در راهی که می پیماییم ادامه خواهد داشت. محبت هیچ وقت کامل نگردیده و به اتمام نرسیده است. به این طریق است که نیاز به ایمان در همه مسیحیان بالاخص در خادمان محبت احساس می گردد.  نیازی که در آن از ملاقات با خدا در مسیح، شوق محبت به دیگران آفریده شده اشتیاق قبول دیگران نیز قدرت می گیرد به نحوی که محبت به دیگران برای آنان صرفاً، قانونی نیست که باید از آن تبعیت نمایند، بلکه نتیجه ایمان آنان است که به محبت تبدیل می شود.

مسیحی، شخصی است که توسط محبت مسیح تسخیر شده است، بنابراین، از این محبت قدرت یافته و احساس عمیق محبت به دیگران در او پرورش می یابد. چنین عملی قبل از هر چیز حاصل شناخت اینست که مورد محبت و رحمت خدا قرار گرفته است و مهمتر این که خداوند با زانو زدن و شستن پای شاگردان به همه خدمت نموده است.

این محبت که خدا فرزند خویش را برای ما فرستاد ، در ما این اطمینان را به وجود می آورد که براستی خدا محبت است .. ایمان، که  محبت خدا از قلب مملو از رنج و درد فرزند او بر روی صلیب منشأ می گیرد، همزمان محبت را بوجود می آورد. نوری است که به جهان غرق در تاریکی روشنایی و در زندگی شجاعت و قدرت عمل می بخشد.

 اینگونه به ما می فهماند که زندگی یک مسیحی چگونه باید بر محبتی که سرچشمه گرفته از ایمان است بنا گردد و از آن نیرو بگیرد.

  • محبت یعنی زندگی در ایمان

تمام زندگی یک مسیحی، پاسخی است به محبت خداوند. اولین پاسخ، ایمانی است که از خدایی که همواره در محبت از ما پیشی گرفته و ما را به آن تشویق می کند، استقبال می کند. « آری » گفتن به ایمان، زندگی منور شده از دوستی با خداوند را به ارمغان آورده و به گوهر وجود ما معنی بخشیده  و آن را پر ساخته تقویت می نماید. ولی برای خدا تنها به اینکه محبت او را دریابیم، کافی نیست. او فقط به محبت ورزیدن به ما راضی نیست، بلکه می خواهد همه به سوی او بازگردانده ما را در ژرفای وجودمان متغیر سازد، تا اینکه همسان با پولوس رسول بگوییم:  « ديگر من نيستم که زندگي مي‌کنم، بلکه مسيح است که در من زندگي مي‌کند؛ ( غلاطیان 2: 20 ) ».

 زمانی که ما فضا دلهای خود را برای محبت خدا باز می گذاریم، به او شبیه شده در محبت بی پایان او شریک می گردیم. فضا گذاشتن برای خدا بدین معنی است تا اجازه دهیم او در ما زندگی نماید و ما را راهنمایی نماید تا همانند او و در او و با او، محبت ورزیم؛ و تنها آن زمان است که ایمان ما  « ايماني است که از راه محبت عمل مي‌کند» ( غلاطیان 5: 6 ــ تا اینکه خدا در ما ساکن گردد « اول یوحنا 4: 12 ».

ادامه مطلب