دير قديسان شهيد سرگيس و بكوس در قرن چهارم ميلادي بر فراز تپه ي در  روستايي به نام مالولا واقع در سوريه به صورت باشكوهي بنا گرديده است. اين روستا 18000 جمعيت را دارا مي باشد كه تنها جمعيتي مي باشند كه زبان اصلي آنها ، زبان آرامي دوران مسيح  مي باشد. در اين دير جايي كه اين قديسان دفن گرديده قديميترين شمايل ( ايكون) نگه داري مي شوند.

                   درب ورودي به آرامگاه                                      داخل كليساي زيرزميني همراه با قربانگاه

روستاي مالولا