پاپ اعظم بندیکت شانزدهم حکم مربوط به یکی از معجزاتی که توسط پاپ مرحوم انجام پذیرفته را امضاء کرده صادر نمود.

 

پاپ ژان پل دوّم در 1 ماه می آینده به عنوان نیکبخت اعلام خواهد گردید

ژان پل دوّم توسط جانشین خود پاپ اعظم بندیکت شانزدهم اول می روز بخشش الهی، دومین یکشنبه عید رستاخیز 2011 به عنوان نیکبخت اعلام خواهد گردید. بلامانع بودن انتشار رسمی حکم بعد از اولین معجزه معتبر مربوط به کارول وُیتیلا (Karol Wojtyla ــ پاپ ژان پل دوم) با این عمل، تحقیقات مربوط به تأیید کمیسیون مربوط به شناختن یک فرد به عنوان نیکبخت به اتمام رسید. این اعلامیه روز جمعه 14 ژانویه 2011 در طول اجتماع عمومی به عالیجناب کاردینال آنجلو اَمَتو(Angelo Amato ) مدیر شورای پاپی بررسی علل قدیس بودن توسط پاپ بندیکت شانزدهم ارائه گردید.

بررسی عللی نیکبختی پاپ مرحوم وُیتیلا در 28 ژوئن 2005 کمتر از سه ماه بعد از درگذشت ایشان در 2 آوریل، با در نظر گرفتن مدت زمان قانونی 5 سال بررسی که توسط پاپ بندیکت شانزدهم واگذار گردیده بود، آغاز گردید. بعد از بررسی مدت زمانی خدمت در حوزه ی واتیکان، که تا آوریل 2007 به درازا انجامید و تایید کمسیون بررسی علل قدیس بودن در 19 دسامبر 2009، پاپ اعظم در رابطه با این اقدام با ارزش، موافقت خود را برای اعلام رسمی آن ارائه نمودند. 11 ژانویه 2011 شورای پاپی مربوطه معجزه ی شفای بانوی راهبه ی فرانسوی به نام ماری سیمون پیر نورماند(Marie Simon Pierre Normand ) از بیماری پارکینسون به رسمیت شناخته شده و مورد تأیید قرار گرفت.