گروه تسبیح کلیسای کاتولیک ارومیه

در سال 1987 که از طرف کلیسا سال مریم نامیده شده بود ، با پیشنهاد خواهر مارگریتا جهت بزرگداشت حضرت مریم و دوهزارمین سال تولدش ازخانواده ها دعوت به عمل آمد تا در دعای تسبیح گروهی شرکت نمایند .

در طول سال فوق الذکر هر دو هفته یکبار در منزل یکی از شرکت کنندگان جلسات بررسی زندگی حضرت مریم و انجیل و دعا ادامه یافت . و انگیزه ای برای ادامه جلسات و تشکیل گروه تسبیح وابسته به کلیسای کاتولیک ارومیه گردید.

این گروه با سرپرستی سور مارگریتا و مسئولیت مبیل عیسی با هفت نفر عضو شروع به فعالیت نمود. تاکنون یعنی 21 سال متمادی دوبار در ماه تشکیل جلسه داده که یک ساعت اول به تفسیر انجیل و سوال و جواب پرداخته و سپس دعای تسبیح خوانده می شود.

لازم به ذکر است که این گروه در سالهای گذشته دارای 36 نفر عضو فعال بوده که تاکنون 20 نفر از اعضا به خارج از کشور مهاجرت نموده اند و 3 نفر نیز به زندگی ابدی پیوسته اند. و با جذب اعضای جدید در حال حاضر فعالیت گروه با شرکت 27 نفر ادامه دارد.

همچنین از سال 2005 راهبه مارگریتا به علت کهولت سن به کشور خود(اسپانیا) منتقل شده و جای خالی او باعث تاسف اعضاء است. البته همیشه ایشان و اعضای گروه در دعا با هم متحدند و در حال حاضر راهبه روزینا در اغلب جلسات شرکت مینماید.

 

دعا در حضور قربانی مقدس ٢٠١٥

پیک نیک گروه تسبیح در زوملان

سفر گروه تسبیح به همدان

اردوی یکروزه گروه تسبيح در روستای گولان

اردوی یکروزه گروه تسبیح  حضرت مریم