اعلامیه یکشنبه ١٤ سپتامبر ٢٠١٤

اعلامیه یکشنبه ٢٨ سپتامبر ٢٠١٤

اعلامیه یکشنبه ٢٠ آگوست ٢٠١٤

اعلامیه یکشنبه ٧ سپتامبر ٢٠١٤

اعلامیه یکشنبه ٣١ آگوست ٢٠١٤

اعلامیه یکشنبه ٢٤ آگوست ٢٠١٤

اعلامیه یکشنبه ١٠ آگوست ٢٠١٤

اعلامیه یکشنبه ٣ آگوست ٢٠١٤

اعلامیه یکشنبه ٢٧ جولای ٢٠١٤

اعلامیه یکشنبه ٦ جولای ٢٠١٤

اعلامیه یکشنبه ٢٩ ژوئن ٢٠١٤

اعلامیه یکشنبه ١٥ ژوئن ٢٠١٤

اعلامیه یکشنبه ٢٦ ژانویه ٢٠١٤

اعلامیه یکشنبه ١٩ ژانویه ٢٠١٤

3 مارس 2013  مصادف با  13 اسفند

24 فوریه 2013 مصادف  6 اسفند

چهارمین یکشنبه مژده: بشارت

10 فوریه  2013 مصادف با 22 بهمن

27 ژانویه 2013 مصادف با 8 بهمن

20 ژانویه 2013  مصادف1 بهمن

6 ژانویه 2013  مصادف 17 دی

30 دسامبر 2012 مصادف با 10 دي

23 دسامبر 2012  مصادف با 3 دی

16 دسامبر 2012 مصادف با 26 آذر

سومین یکشنبه مژده: بشارت

9 دسامبر 2012 مصادف با 19 آذر

دومین یکشنبه مژده: بشارت

2 دسامبر 2012 مصادف با 12 آذر

25 نوامبر 2012 مصادف با 5 آذر

18 نوامبر 2012 مصادف با  28 آبان

11 نوامبر 2012  مصادف با 21 آبان

3 نوامبر 2012 مصادف با 14 آبان

28 اکتبر 2012 مصادف با 7 آبان

21 اکتبر 2012 مصادف با 30 مهر

14 اکتبر 2012 مصادف با  23 مهر

7 اکتبر 2012 مصادف با 16 مهر

30 سپتامبر 2012 مصادف با 9 مهر

23 سپتامبر 2012 مصادف با 2 مهر

9 سپتامبر 2012 مصادف با 19 شهریور

26 آگوست  2012 مصادف با 5 شهریور

19 آگوست 2012 مصادف با 29 مرداد

12 آگوست  2012  مصادف با 22 مرداد

5 آگوست  2012 مصادف با  15 مرداد

15 جولای  2012 مصادف با  25 تیر

8 جولای 2012  مصادف با 18 تیر

1 جولای 2012  مصادف با 11 تیر

24 ژوئن 2012  مصادف با 4 تیر

17 ژوئن 2012  مصادف با 28 خرداد

10 ژوئن 2012  مصادف با 21 خرداد

3 ژوئن 2012 مصادف با  14 خرداد

27 می 2012 مصادف با  7 خرداد

20 می 2012 مصادف با  31 اردیبهشت

13 می 2012 مصادف با 24 اردیبهشت

6 می 2012  مصادف با 17 اردیبهشت

29 آوريل 2012  مصادف با  10 اردیبهشت

22 آوريل 2012  مصادف با  3 اردیبهشت

15 آوريل 2012  مصادف با  28 فروردين

8 آوريل2012   مصادف با 20 فروردین

1 آوریل2012  مصادف با 13 فروردين

25 مارس 2012 مصادف با  6 فروردین

18 مارس  2012 مصادف با 28 اسفند

11 مارس  2012 مصادف با  21 اسفند

4 مارس  2012 مصادف با 14 اسفند

26 فوریه  2012 مصادف با 7 اسفند

19 فوریه  2012 مصادف با 30 بهمن

12 فوریه  2012  مصادف با  23 بهمن

5 فوریه 2012  مصادف با 16 بهمن

29 ژانويه  2012 مصادف با  9 بهمن

22 ژانويه 2012  مصادف با  2 بهمن

15 ژانويه  2012 مصادف با  25 دي

1 ژانويه 2012  مصادف با  11 دي

25 دسامبر 2011  مصادف با  4 دي

18 دسامبر 2011  مصادف با 27 آذر

11 دسامبر 2011  مصادف با  20 آذر

4 دسامبر 2011 مصادف با  13 آذر

27 نوامبر 2011 مصادف با  6 آذر

20 نوامبر 2011  مصادف با 29 آبان

13 نوامبر2011  مصادف با 22 آبان

6 نوامبر 2011 مصادف با 15 آبان

30 اکتبر  2011 مصادف با  8 آبان

23 اکتبر 2011   مصادف با 1 آبان

2  اکتبر  2011 مصادف با 10 مهر

25 سپتامبر  2011 مصادف با  3 مهر

11 سپتامبر  2011  مصادف  20 شهریور

14 آگوست  2011  مصادف با  23 مرداد

7 آگوست  2011  مصادف  16 مرداد

31 جولای  2011  مصادف با   9 مرداد

17 جولای  2011 مصادف با   26 تیر

3 جولای  2011  مصادف با   12 تیر

26 ژوئن  2011   مصادف با  5 تیر

19 ژوئن 2011 مصادف با  29 خرداد

12 ژوئن  2011 مصادف با 22 خرداد

5 ژوئن 2011  مصادف با   15 خرداد 1390

29 می 2011 مصادف با 8 خرداد 1390

15 می 2011   مصادف با  25 اردیبهشت

24 آوريل2011  مصادف با  4 اردیبهشت

17 آوریل2011   مصادف با 28 فروردين

10 آوریل 2011 مصادف با 21 فروردین

27 مارس 2011 مصادف با 7 فروردین

20 مارس 2011 مصادف با  29 اسفند

13 مارس  2011  مصادف با 22 اسفند

6 مارس 2011 مصادف با 15 اسفند

13 فوریه  2011  مصادف با 24 بهمن

6 فوریه 2011  مصادف با 17 بهمن

30 ژانويه  2011 مصادف با 10 بهمن

23 ژانويه  2011 مصادف با 3 بهمن

16 ژانويه  2011  مصادف 26 دي

9 ژانويه  2011  مصادف با 19 دي

2 ژانويه 2011  مصادف با 13 دي

26 دسامبر 2010  مصادف با  5 دي

25 دسامبر 2010 مصادف با  5 دي

19 دسامبر 2010 مصادف با  28 آذر

5  دسامبر  2010 مصادف با 14 آذر

21 نوامبر 2010 مصادف با 30 آبان

14 نوامبر 2010 مصادف با  23 آبان

7 نوامبر 2010 مصادف با  16 آبان

31 اکتبر 2010  مصادف با 9 آبان

24 اکتبر 2010 مصادف با 2 آبان

17 اكتبر 2010  مصادف با  25 مهر

10 اکتبر 2010  مصادف با 18 مهر

26 سپتامبر 2010  مصادف با 4 مهر

19 سپتامبر 2010  مصادف با 28 شهریور

5 سپتامبر 2010  مصادف با 14 شهريور

29 اوت 2010  مصادف با  7 شهريور

15 اوت 2010 مصادف با 24 مرداد 1389

8 اوت 2010 مصادف با  17 مرداد 1389

1 اوت 2010  مصادف با 10 مرداد

25 ژوئیه 2010 مصادف با 3 مرداد

18 ؤوئیه 2010 مصادف با 27 تير

11 ژوئیه 2010 مصادف با20 تير

4 ژوئیه 2010 مصادف با 13 تير

27 ژوئن  2010  مصادف  6 تير

20 ژوئن 2010 مصادف با 30 خرداد

13 ژوئن 2010 مصادف با 23 خرداد

6 ژوئن 2010 مصادف با  16 خرداد

30 مي 2010 مصادف با 9 خرداد 1389

23 مه  2010  مصادف با 2 خرداد

16 مه  2010  مصادف با 26 ارديبهشت

9 مه 2010 مصادف با 19 ارديبهشت

25 آوريل 2010 مصادف با 5 ارديبهشت

18 آوريل 2010 مصادف با 29 فروردين

11 آوريل 2010 مصادف با 22 فروردين

14 مارس 2010 مصادف با 23 اسفند

28 فوريه 2010 مصادف با 9 اسفند

14 فوريه 2010 مصادف با 25 بهمن

7 فوريه 2010 مصادف با 18 بهمن

31 ژانويه 2010 مصادف با 11 بهمن

24 ژانويه 2010 مصادف با 4 بهمن

17 ژانويه 2010 مصادف با 27 دي

10 ژانويه 2010 مصادف با20 دي

3 ژانويه 2010 مصادف با 13 دي