image

Image

Image

Image

image

 

راهبه ژوزفین ماری JOSEPHINE MARIE

متولد ٥ ماه می سال ١٨٥٤ در له هاوره Le Havre


در ٨ آگوست ١٨٩٠، سن ٣٦ سالگی شفا یافت. معجزه در ١٠ اوکتبر ١٩٠٨ توسط مانسینیور ژان ماری دویس Marie Jean Douais اسقف بیوویس Beauvais گزارش شد.
این نمونه دیگری ازشفا یافتن یک زن جوان مبتلا به " زخم شدید حاصل از بیماری سل" بود، او در خانواده ای بدنیا آمد که این بیماری باعث مرگ دو خواهر و یکی از برادرانش شده بود.
بعد از مدتی طولانی در بستر بیماری و رو به مرگ بودن، در جولای ١٨٩٠ بر خلاف توصیه دکترش به زیارت لورد موافقت کرد.
طی مسافرت به همراه دیگر زیارت کنندگان او شروع به سرفه هایی کردکه همراه با خون بود haemoptysis. راهبه ژوزفین ماری در ٢٠ آگوست وارد لورد شد و بلا فاصله در آب معجزه آسا فرو برده شد.
روز بعد ٢١ آگوست، بعد دومین و یا سومین بار در آب معجزه آسا فرو بردن، احساس بهبودی کامل کرد و دیگرمی توانست شفای خود را اعلام کند.
دکتری که با مسافرتش مخالفت کرده بود او را مجددا در ٢٨ آگوست بعد از برگشتن از زیارت معاینه کرد و رسما سند رفع کامل بیماری راهبه ژوزفین را صادر کرد.
از آن به بعد راهبه ژوزفین به فعالیت های روزمره زندگی خود در دیر راهبگی ادامه داد و هرگز احتیاجی به ملاقات دکتر نداشت.
هیات تشخیص معجزات، این مورد شفا یافتن را معجزه تشخیص داد و اسقف بیوایس Beauvais آنرا اعلام کرد.
٢٨ سال بعد در سال ١٨٩٠، تحقیقات پزشکی بعمل آمده با استفاده از عکس برداری توسط اشعه ایکس آنرا تایید کرد و از آن نتیجه گیری حمایت کرد.
این مورد شفا یافتن کامل و همیشگی و آنی که بدون هر گونه دخالت انسان صورت گرفته بود، محرزا می باید معجزه باشد.