image

Image

Image

Image

image

 

یوکیم دیهانت Joachime Dehant

 

متولد  سال ١٨٤٩ در شهر ولین سامبر Sambre Velaine.

او در شهر جسوس بلژیک زندگی کرد . در ١٣ سپتامبر  ١٨٧٨ در سن ٢٩ سالگی شفا یافت و معجزه در ٢٥ آپریل ١٩٠٨ توسط مانسینیور توماس لویی هیلن ، اسقف نامور Namur گزارش شد.

قدیمی ترن معجزه یک زائر بیمارغیر بومی از خارج بود که در لورد تصدیق شد.

خانم یوکیم ٢٩ ساله  در ١٢ سپتامبر ١٨٧٨ شب هنگام مبتلا به زخم قانقاریا در پای راستش که دو سوم کناره آن را در بر می گرفت وارد شد، مهمتر از همه عمق زخم بود که باعث انقباظ دائمی ماهیچه ها و کجي ياپيچيدگي پا شده بود.

جراحت کهنه او تقریبا ده سال قدمت داشت، متاثر از اینکه هیچ معالجه ای برایش وجود نداشت، وضع عمومی او بسیار وخیم بود. او روز بعد١٣ سپتامبر در حالی که پایش را با نوار پیچیده بود با "آب چشمه معجزه آسا" شست .

بعد از دومین شستشو، اثری از زخم نبود. گوشت و تاندون ها دوباره به حالت عادی بر گشته بودند و پوست جدید به رنگ سرخ تبدیل شده بود. و طی شستشوی بعدی پایش به حالت معمولی برگشت.

به مدت سی سال وضعیت سلامتی اش به نحو احسن باقی ماند و توسط معاینات بعدی مورد تایید قرار گرفت. اسقف نامور قضاوت هیئت تایین شده را در این مورد تایید کرد، و در ٢٥ آپریل ١٩٠٨ شفای معجزه آسا را به " تاثیر قدرت شفاعت بانوی ما در لورد منتسب شده" اعلان کرد.