مصاحبه با کور اسقف بنیامین بیت یادگار

استقبال پاپ بندیکت از پاتریارک جدید کلدانی کاتولیک

انتخاب پاتریارک جدید کلدانی کاتولیک

مصاحبه با پاتریارک اعظم لوئیز رافائیل اول سکو

نمایشنامه خطاکار نجات یافته . توسط شماسان ناردین و آلبرت

ماهنامه کلیسای آشوری کلدانی کاتولیک تهران 517

ماهنامه کلیسای آشوری کلدانی کاتولیک تهران 516

ماهنامه کلیسای آشوری کلدانی کاتولیک تهران 515

ماهنامه کلیسای آشوری کلدانی کاتولیک تهران 514

بخش دوم ـ فصل سوم ١٥٣ـ ١٩٣

ماهنامه کلیسای آشوری کلدانی کاتولیک تهران ٥١٣

ماهنامه کلیسای آشوری کلدانی کاتولیک تهران ٥١٢

ماهنامه کلیسای آشوری کلدانی کاتولیک تهران ٥١١

ماهنامه کلیسای آشوری کلدانی کاتولیک تهران ٥١٠

بخش دوم ـ فصل سوم ١٣٦ـ١٥٢

ماهنامه کلیسای آشوری کلدانی کاتولیک تهران ٥٠٩

ماهنامه کلیسای آشوری کلدانی کاتولیک تهران ٥٠٨

 ٤ اوت ٢٠١٣ مصادف با ١٣ مرداد ١٣٩٢

٢٨ ژوئیه ٢٠١٣ مصادف با ٦ مرداد ١٣٩٢

برگزیده ای از سخنرانیهای پاپ فرانسیس در روز جهانی جوانان

تاریخچه مختصر روز جهانی جوانان

اوج مراسم روز جهانی جوانان در ریودوژانیرو

سالگرد شهادت مسیحیان کلیسای حضرت مریم مادرخدا اورمیه

فعالیتهای گروه جوانان نور در سال ٢٠١٣

بازار عید پاک توسط گروه جوانان نور

دکتر ناهرین ملحم آشوری

اتباط بین روزه و گوشت ماهی

از صلیب تا قیام

فصح مسیح

چرا عیسی مسیح می بایست مصلوب شود

مطلبی در وصف حضرت مریم

معجزه گوادالوپ . تصویری که از این دنیا نیست

شاگردان مسیح چگونه به شهادت رسیدند

دومین کشف مهم در باره پولس رسول

در وصف شهید

اتباط بین روزه و گوشت ماهی

مختصری از زندکی نامه پل بجان

دعای تسبیح ماه حضرت مریم

بشارت مسیحیت در سرزمین پارس

پیام عید میلاد مسیح کلیسای آشوری کلدانی کاتولیک تهران

بازار خیریه عید میلاد

پاپ های مرحومین یوحنای بیست و سوم و ژان پل دوم قدیس اعلام خواهند گردید

ایمان داشتن و بشارت دادن خدا­ی محبت

گروه جوانان نور و برنامه روز جوانان در ارومیه

پیغام پاپ سابق بندیکت شانزدهم به مناسبت روز جهانی جوانان 2013

دلیل استعفای پاپ بندیکت ـ ادیت عیشویی

اردوی گروه جوانان نور

بزرگداشت روز جهانی جوانان برزیل جولای ٢٠١٣

انتقال حضرت مریم به آسمان

سخنرانی پاپ فرانسیس راه صلیب با جوانان

 اولین یکشنبه بعد از عید میلاد

عید میلاد عیسی مسیح

چهارمین یکشنبه مژده : بشارت

سومین یکشنبه مژده : بشارت

دومین یکشنبه مژده : بشارت

اولین یکشنبه مژده : بشارت

چهارمین یکشنبه تقدیس کلیسا

سومین یکشنبه تقدیس کلیسا

دومین یکشنبه تقدیس کلیسا

اولین یکشنبه تقدیس کلیسا

سومین یکشنبه موسای نبی

دومین یکشنبه موسای نبی

اولین یکشنبه موسای نبی

اولین یکشنبه صلیب و چهارمین یکشنبه الیای نبی

سومین یکشنبه الیای نبی

دومین یکشنه الیای نبی

عیدانتقال حضرت مریم در روستای قره گوز ٠ ادیت عیشویی

اولین یکشنبه الیای نبی

هفتمین یکشنبه تابستان

ششمین یکشنبه تابستان

پنجمین یکشنبه تابستان

چهارمین یکشنبه تابستان

سومین یکشنبه تابستان

دومین یکشنبه تابستان

اولین یکشنبه تابستان

هفتمین یکشنبه رسولان

ششمین یکشنبه رسولان

پنجمین یکشنبه رسولان

چهارمین یکشنبه رسولان

آخرین روز ماه حضرت مریم . آنت ورده

سومین یکشنبه رسولان

دومین یکشنبه رسولان

در وصف محبت خالصانه یک خادم . والنتین باکوزی

٢٥سالروز دستگذاری کشیش توما شینو . آنت ورده

هفدهمین سال دعا برای اتحاد کلیساها . آنت ورده

شصتمین سالروز راهبگی ماسور هلن حداد . ادیت عیشویی

وصف عشق و محبت برای خادمی همیشه بیاد ماندنی . والنتین باکوزی

اولین یکشنبه رسولان

ششمین یکشنبه قیام رستاخی

پنجمین یکشنبه قیام رستاخیز

چهارمین یکشنبه قیام رستاخیز

سومین یکشنبه قیام رستاخیز

دومین یکشنبه قیام رستاخیز

اولین یکشنبه قیام رستاخیز

کاردینال خورگه ماریو برگولیو ملقبب به پاپ فرانسیس اول

مراسم دست گذاری پاتریارک اعظم عالیجناب لوئیز رافائیلو

پنجمین یکشنبه روزه

اعلام کناره گیری پاپ اعظم بندیکت شانزدهم از مقام رسولی خود

به جا آوردن آئین الهی پاتریارک درکلیسای جامع حضرت پطرس در رم

ماهنامه كليساي آشوری ـ کلدانی کاتولیک تهران ـ 506

استقبال پاپ بندیکت شانزدهم از پاتریارک جدید کلدانی کاتولیک (لینک تصویری)

هفتمین یکشنبه (دنخا)

عالیجناب لوئیز سکو پاتریارک اعظم بابل ـ کلیسای کلدانی کاتولیک

ششمین یکشنبه (دنخا)

دعا برای مجمع اسقفان کلیسای کلدانی کاتولیک

پنجمین یکشنبه (دنخا)

دومین یکشنبه (دنخا)

مختصری از زندگی نامه پل بجان

درگذشت مرحوم سرگیز میناس جمال آباد

اولین یکشنبه عید تعمید (دنخا)