image

Image

Image

Image

image

نشریه انجمن فرهنگی بانوان آشوری شامیرام -١ - به دو زبان

پیام مار لویس روفائل بمناسبت سال رحمت

بازار خیریه گروه های کلیسای آشوری کلدانی کاتولیک اورمیه

فریب جذابیت دورویی و ریاکاری نشوید

هیچوقت نباید کسی را محروم کرد

خدمت کردن نه به خدمت گرفتن

فریب عالمان شریعت

دعا برای صلح در خاور میانه

سخنرانی پاپ فرانسیس در ملاقات با مجمع اسقفان کلیسای کلدانی کاتولیک

اهمیت تشخیص رحمت خدا

پیام پاپ فرانسیس به مناسبت روز جهانی انتشار ایمان

تقاضای بخشش پاپ بخاطر لغزشها

دلتنگی برای زادگاه

سخنرانی پاتریارک لوئیس ساکو در چهارمین مجمع اسقفان

سخنرانی پاپ در چهارمین جلسه مجمع اسقفان

خانواده و حس خانوادگی

افتتاحیه مجمع فوق العاده بر موضوع خانواده

ملاقات پاپ فرانسیس با زندانیان زندان فیلادلفیا آمریکا

پاتریارک جدید کلیسای شرق آشوری انتخاب شد

درخواست پاپ از سازمانهای مذهبی اروپا در پناه دادن به پناهندگان کشور های جنگ زده خاور میانه و آفریقا

مراسم سوگند ابدی راهبه دوماریس در کلیسای حضرت یوسف

افتتاحیه اجتماع مدیران رسولی تبشیری جهان در رم ٢٠١٥

مجمع عمومی انجمن خلیفه گری آشوری کلدانی کاتولیک اورمیه

نامه شبانی پاتریارک لوئیس سکو به خلیفه گری آشوری کلدانی کاتولیک تهران و اورمیه

قدردانی پاتریارک لوئیس سکو از خدمات کشیش یوخنا

ضیافت شام با پتریارک لوئیس سکو و مار بسیلیوس

ملاقات پاتریارک لوئیس سکو با امام جمعه اورمبه و دیدار وی از کلیسای ارامنه اورمیه

دیدار پاتریارک لوئیس سکو از سلماس

دیدار پاتریارک مار لوئیس سکو با گروه های فعال کلیسا

روز دوم بازدید پاتریارک مار لوئیس روفائیل اول سکو از اورمیه

استقبال از پاتریاک لوئیس روفائیل اول سکو در اورمیه

اردوی یک روزه گروه جوانان نور به روستای قزل عاشق

در گذشت مرحوم حضرت مار دنخا رهبر کلیسای شرق آشوری

اردوی گروه نوجوانان نور در اصفحان ٢٠١٥

بر گذاری جشن چهارشنبه سوری در سالن کلیسای آشوری کلدانی کاتولیک اورمیه ٢٠١٥

اردوی گروه جوانان نور ٢٠١٥

پیام پاپ اعظم به مناسبت ایام روزه ٢٠١٥

چرا تو یک کاتولیک هستی؟

تق

ماهنامه کلیسای آشوری کلدانی کاتولیک تهران ٥٤١

تعالیم کلیسای کاتولیک فصل سوم ٣٢١ - ٣٥٦

ماهنامه کلیسای آشوری کلدانی کاتولیک تهران ٥٤٠

تعالیم کلیسای کاتولیک قسمت دوم بخش دوم ٢٩٥ - ٣٢٠

ماهنامه کلیسای آشوری کلدانی کاتولیک تهران ٥٣٩

تعالیم کلیسای کاتولیک قسمت دوم بخش دوم ٢٧١ -٢٩٤

ماهنامه کلیسای آشوری کلدانی کاتولیک تهران ٥٣٨

تعالیم کلیسای کاتولیک قسمت دوم ـ بخش اول ٢٤٧ ـ ٢٧٠

عالیم کلیسای کاتولیک قسمت دوم ـ بخش اول ٢١٨ ـ ٢٤٦

ماهنامه کلیسای آشوری کلدانی کاتولیک تهران ٥٣٧

تعالیم کلیسای کاتولیک بخش دوم ـ فصل سوم ١٩٤ـ ٢١٧

ماهنامه کلیسای آشوری کلدانی کاتولیک تهران ٥٣٦

ماهنامه کلیسای آشوری کلدانی کاتولیک تهران ٥٣٥

ماهنامه کلیسای آشوری کلدانی کاتولیک تهران ٥٣٤

ماهنامه کلیسای آشوری کلدانی کاتولیک تهران ٥٣٣

ماهنامه کلیسای آشوری کلدانی کاتولیک تهران ٥٣٢

ماهنامه کلیسای آشوری کلدانی کاتولیک تهران ٥٣١

ماهنامه کلیسای آشوری کلدانی کاتولیک تهران ٥٣٠

ماهنامه کلیسای آشوری کلدانی کاتولیک تهران ٥٢٩

ماهنامه کلیسای آشوری کلدانی کاتولیک تهران ٥٢٨

ماهنامه کلیسای آشوری کلدانی کاتولیک تهران ٥٢٧

تعالیم کلیسای کاتولیک بخش چهارم، قسمت اول ٥٦٩ ـ ٥٩٨

تعالیم کلیسای کاتولیک بخش چهارم ، قسمت اول ٥٣٤ ـ ٥٦٨

ماهنامه کلیسای آشوری کلدانی کاتولیک تهران ٥٢٦

ماهنامه کلیسای آشوری کلدانی کاتولیک تهران ٥٢٥

ماهنامه کلیسای آشوری کلدانی کاتولیک تهران ٥٢٤

ماهنامه کلیسای آشوری کلدانی کاتولیک تهران ٥٢٩

 

معجزه شفا یافتن ماری موریو

معجزه شفا یافتن مادلین ریزان

معجزه شفا یافتن جاستین بوهارت

معجزه شفا یافتن کاترین لتاپی

معجزه شفا یافتن لویی بوریت

معجزه شفا یافتن بلیزت کازناو

معجزه شفا یافتن هنری باسکوت

موضع کلیسای کاتولیک در رابطه با الهامات و ظهورات فردی

تاریخچه ظهورات فردی

معجزه شفا یافتن راهبه ژوزفین

معجزه شفا یافتن راهبه جولیان

معجزه شفا یافتن راهبه یوجینیا

معجزه شفا یافتن الیسا سسان

معجزه شفا یافتن یوکیم دیهانت

معجزه شفا یافتن پیر رودر

نشریه انجمن فرهنگی بانوان آشوری شامیرام -٣ - به دو زبان

عید میلاد مسیح ٢٠١٥ در اورمیه

فعالیت خیره گروه ایمان و نور بمناسبت عید میلاد مسیح ٢٠١٥

دیدار مقامات بهزیستی اورمیه از خانه سالمندان

جشن عید میلاد مسیح توسط گروه نوجوانان نور اورمیه

تنها ثروت کلیسا

عید حضرت مریم و شروع سال رحمت

نشریه انجمن فرهنگی بانوان آشوری شامیرام -٢ - به دو زبان

اعلامیه ١٢ دسامبر ٢٠١٥

اعلامیه ٦ دسامبر ٢٠١٥

اعلامیه ١٥ نوامبر ٢٠١٥

اعلامیه ١ نوامبر ٢٠١٥

اعلامیه ٢٥ اکتبر ٢٠١٥

اعلامیه ١٨ اکتبر ٢٠١٥

اعلامیه ١١ اکتبر ٢٠١٥

اعلامیه ٤ اکتبر ٢٠١٥

اعلامیه ٢٧ سپتامبر ٢٠١٥

اعلامیه ٢٠ سپتامبر ٢٠١٥

اعلامیه ١٣ سپتامبر ٢٠١٥

اعلامیه ٣٠ آگوست ٢٠١٥

اعلامیه ٦ سپتامبر ٢٠١٥

اعلامیه ٢٣ آگوست ٢٠١٥

اعلامیه ١٦ آگوست ٢٠١٥

اعلامیه ٩ آگوست ٢٠١٥

اعلامیه ٢ آگوست ٢٠١٥

اعلامیه ٢٦ جولای ٢٠١٥

اعلامیه ١٩ جولای ٢٠١٥

اعلامیه ١٢ جولای ٢٠١٥

اعلامیه ٥ جولای ٢٠١٥

اعلامیه ٢٨ ژوئن ٢٠١٥

اعلامیه ٢١ ژوئن ٢٠١٥

اعلامیه ١٤ ژوئن ٢٠١٥

اعلامیه ٧ ژوئن ٢٠١٥

اعلامیه ٢٤ می ٢٠١٥

اعلامیه ٣١ می ٢٠١٥

اعلامیه ١٧ می ٢٠١٥

مراسم تقدیس کلیسای حضرت مار گیورگیز روستای گلپاشین

مراسم روز آخر ماه مریم مقدس

نوزدهمین سال دعا برای اتحاد کلیسا های اورمیه

نماز قربانی مقدس توسط پاتریارک لوئیس سکو در کلیسای حضرت مریم اورمیه

یکشنبه ششم رستاخیز

یکشنبه چهارم سوبارا

یکشنبه سوم سوبارا

یکشنبه دوم سو بارا

مراسم عید قیام مسیح در کلیسای مریم مقدس اورمیه ٢٠١٥

مراسم جمعه مقدس قبل از عید قیام مسیح ٢٠١٥

مراسم سه شنبه مقدس در کلیسای سلماس اورمیه

مراسم سه شنبه مقدس در کلیسای اورمیه ٢٠١٥

یکشنبه اوشعنا در کلیسای آشوری کلدانی کاتولیک اورمیه ٢٠١٥