كليساي مارخنّه( يوخنن) جمال‌آباد

روستاي جمال آباد با كمي فاصله از روستاي گولان قرار گرفته است. كليساي واقع در اين روستا با نام مار خنّا يا همان مار يوخنن مي باشد. اين كليسا داراي ابعاد 16×11 داخل روستا با ديوارهاي نسبتاً بلند براي جلوگيري از نفوذ گردو خاك حاصل از راه قديمي خاكي جنب كليسا بنا گرديده است. به نظر مي ايد اوّلين بناي آن مربوط به سال 1900 ميلادي باشد. كه در سالهاي اخير يك بار توسط اهالي آن روستا مرمّت گرديد.

برگرفته شده از كتاب La chiesa in Iran – Annibale Bugnini