اما حدود پانصد سال بعد اين مكان تبديل به بزرگترين مكان نجات انسانها و بزرگترين زيارتگاه دنيا شده است. همه ساله حدود 20 ميليون نفر از اقصي نقاط دنيا به قصد زيارت و ديدن اين تصوير زيبا و معجزه آوربه اين مكان مي آيند. ايمانداران از هر قشري در جلوي تصويرزيباي مريم باكره نقش بسته  بر روي تيلما (Tilma ) يك نوع بالا پوش مخصوص مكزيكي ها ايستاده يا زانو زده غرق در دعا و نيايش ميشوند.

در مدت زمان كمتر از ده سال بيش از8 ميليون بومي مكزيكي در آنجا تعميد گرفتند. به گفته كشيشاني كه در آنجا خدمت ميكردند در بعضي از روزها بيش از 120 هزار نفر را تعميد ميدادند. هجوم براي تعميد گرفتن بقدري زياد بود كه ديگر كشيشها از عهده تعميد دادن آنها بر نمي آمدند. در صورتيكه ميسيونرها طي سالها تلاش خود تعداد بسيار كمي را توانسته بودند به سمت مسيحيت جلب كنند. آيا اين معجزه نيست؟

 9 دسامبر 1531 :

 خوان دياگو صبح زود جهت شركت در مراسم نماز، تولپتلاك ( Tolpetlac ) روستاي محل زندگي خود را به سوي شهر تلاتيلولكو ( Tlatilolco ) ترك ميكند. كمي قبل از طلوع آفتاب به تپه تپياك (Tepeyac ) در نزديكي شهر مكزيكو ميرسد. ناگهان صدايي شبيه آواي پرندگان به گوشش ميرسد و بعد از چند لحظه قطع ميشود. سپس آواي ملايم زنانه اي را ميشنود كه نامش را صدا مي كند.

خوان دياگو به سمت قله در پي  صدا رفته و در بالاي قله يك ابر سفيد مي بيند كه در جلوي آن بانويي بسيار زيبا ايستاده كه از اطرافش  تشعشعات نور مي تابد. او خود را مريم باكره معرفي كرده و از خوان دياگو ميخواهد كه به نزد اسقف شهر مكزيكو رفته و درخواستش را به او بگويد كه آن، ساخت يك نمازخانه كوچك برهمان تپه ميباشد.

 

ادامهً مطلب