image

Image

Image

Image

image

 

اردوی تابستانی نوجوانان نور در خسرو آباد ـ سلماس

 

در این سال 2016 که مصادف است با سال رحمت، مربیان گروه نوجوانان نور همراه با کشیش هرمز تصمیم گرفتند چند روزی را در روسای خسرو آباد همراه با نوجوانان بگذرانند تا فرصتی باشد برای تأمل بر این سال رحمت . برای همین منظور روز چهارشنبه مورخ 6 مرداد عازم سلماس شدند تا اردو گاه را که در سالن روستای خسرو آباد بود برای پذیرایی نوجوانان آماده سازند و برنامه های از قبل تنظیم شده را مرور مجدد نمایند.
ظهر روز پنجشنبه طبق برنامه نوجوانان که توسط تعدادی از مربیان همراهی شده بودند، به اردوگاه رسیدند و با استقبال مربیان که صبورانه منتظر ورود آنها بودند مواجه شدند و پس از مستقر شدند در اردوگاه نهار را در کنار هم مانند یک خانواده صرف نمودند و هدف از این اردو توسط کشیش هرمز بعد از صرف نهار به آنها تشریح گردید که همان همزیستی در کنار هم با محبت و تأمل بر سال رحمت و زیستن آن در طول 3 روز.
از پنجشنبه تا شنبه که آخرین روز اردو بود، مربیان عزیز با سعی و تلاش و مهر و محبت و صبر و حوصله برنامه های متعددی در نظر گرفته بودند تا خدمت نوجوانان عزیز ارائه گردد. روزهای پنجشنبه و جمعه صرف اجرای برنامه ها و جلسه مختصر در مورد سال رحمت توسط کشیش هرمز، اجرا گردیدند و روز شنبه بعد از صرف صبحانه از کلیسا های خسرو آباد و پته ویر بازدید به عمل آورد و در پایان نماز قداس قربانی مقدس به نشانه قدر دانی از پروردگار برای این روزها در کلیسای مار زایا برگزار گردید و بعداظهر همان روز خسرو آباد را به مقصد ارومیه ترک نمودند.
جا دارد از همه عزیزانی که برای هرچه بهتر برگزار شدن این اردو تلاش نموده نهایت قدردانی را نمود،
ـ از مربیان برای تلاش بی وقفه و حضورشان در کنار نوجوانان

ـ از مادرانی که وظیفه ی مادری خود را با آماده کردن غذا و پذیرای در قبال نوجوانان ارائه فرمودند
ـ از برخی از اهالی خسرو آباد و پته ویر برای پذیرایی گرم و تهیه میوه لازم برای اردو
ـ از آقای مارسل خشیلو برای تدارکات و برقراری امنیت اردو و همکاری با کشیش هرمز در تهیه آذوقه و رفاه اردوگاه.
باشد که این سه روز اردو فرصتی بوده باشد برای همه تا توشه ی نیکو با خود به همراه داشته بوده باشند.

تهیه و تنظیم از کشیش هرمز اصلانی

عکس توسط مربیان گروه
عکس ها