image

Image

Image

Image

image

 

جلسه ی روحانیون کلیسای کاتولیک ایران در تهران

 

روز 17 آذر 1395 مصادف با 6 سپتامبر 2016 بر طبق دعوت شورای اسقفان کلیسای کاتولیک در ایران به ریاست عالیجناب اسقف رمزی، همه روحانیون کلیسای کاتولیک، عالیجناب داودیان اسقف کلیسای ارامنه، عالیجناب اسقف رمزی اسقف اعظم کلیسای آشوری کلدانی تهران، جناب کشیش ژاک مسئول کلیسای لاتین، و به همراه کشیش وانیا و کشیش رایان از کلیسای آشوری کلدانی کاتولیک تهران، کشیش یوحنا و کشیش هرمز از کلیسای آشوری کلدانی کاتولیک ارومیه، کشیش ژان کلود، کشیش مانوئل، کشیش پل از کلیسای لاتین و گروه راهبه های شفقت به سرپرستی راهبه نورا، و خواهران روح القدس از گیشا، در سالن کلیسای حضرت یوسف گرد هم آمدند تا ضمن دیداری دوستانه با هم در مورد هرچه بهتر زندگی کردن روحانیت و اتحاد با مسیح در راه خدمت به کلیسا و جماعت آن بحث و تبادل نظر نمایند.
جلسه ساعت 30: 9 صبح با حضور و سخنرانی عالیجناب باکاردی سفیر واتیکان آغاز گردید که در سخنانشان به اهمیت اتحاد در کلیسا و ارزش خدمت در کنار هم در کلیسا اشاره نمودند.
سپس عالیجناب اسقف رمزی در سخنرانی خویش به اهمیت حضور مسیح در زندگی هر شخص روحانی اشاره نمودند که چگونه کشف و احساس این حضور باید باعث ایجاد شوق و از خود گذشتگی در هر فرد روحانی گردد تا با فراموش نمودن خویش و با در اختیار نهادن خویش در راه خدمت و قبول هر گونه مشکل و انتقاد، در متانت این حضور مسیح را به دیگران شهادت دهد.
پس از سخنرانی عالیجناب رمزی حاضرین به گروه های مختلف تقسیم گردیده و در این مورد به بحث و تبادل نظر پرداختند و در آن سعی نمودند تا با بررسی خدمت های شبانی پیشنهادات و انتقادات خود را در پایان به شورای اسقفان ارئه دهند. در پایان جلسه با استقبال از این گرد همایی تصمیم بر این شد تا در سال در فرصت های مختلف بار دیگر گرد هم آمده و روابط را نزدیکتر نموده در راه خدمت شبانی هر چه بهتر و پر ثمر تلاش نمایند. این جلسه با برگزاری نماز قداس قربانی مقدس ساعت 30: 4 بعدازظهر به پایان رسید.

خدمت گذار شما کشیش هرمز اصلانی