image

Image

Image

Image

image

 

جلسه تفسیر آیین قداس قربانی مقدس(طخسا)

 

یکشنبه 18 اسفند 1394 (8 مارس 2016)، جلسه ای در محل خلیفه گری جهت مطالعه و تفسیر آیین قداس کلیسا تدارک دیده شده بود. تمامی گروهها و اعضای فعال کلیسا در این روز گرد هم آمده تا از این جلسه بهره ببرند. با دعای ای پدر ما این جلسه  به مدیریت اسقف توماس آغاز شد.
ایشان در رابطه با تاریخچه این آیین فرمودند که کلیسای کاتولیک به خودی خود بوجود نیامده بلکه از رسولان به ما منتقل شده و این یک آیین رسولی می باشد، کلیسای کاتولیک شرق از تومای رسول به ما رسیده و در آیین قداس هم هر یکشنبه میخوانیم و در کتاب نیز نوشته شده است. همانطورکه در اقرار به ایمان میخوانیم یک کلیسای جهانی و رسولی می باشد و تمامی قوانین آن بر اساس اصولی هست که در طی قرنها از رسولان دست به دست به ما رسیده اند.
اسقف توماس به تشریح جز به جزء آیین قداس پرداختند و به تمامی سوالات حاضرین  دررابطه با نحوه برگزاری و همینطور معانی کلمات پاسخ دادند.
پس از دو ساعت بحث بر روی مطالب، با صرف شام این جلسه خاتمه یافت ولی به دلیل حجم بالای مطالب ادامه این جلسه به بعد از عید رستاخیز موکول شد.

 

 

عکسها