image

Image

Image

Image

image

 

بزرگداشت پنجاهمین سال کهانت اسقف اعظم توماس میرم


امروز روز 21 خرداد 96 روز خاصی بود. حرفهایی که در این روز گفته شدند خاص بودند. مراسم عشاء ربانی ساعت 5 بعدازظهر اجرا شد. کلیسا از جمعیت لبریز بود. امروز برای همه روز دیگری بود. بخصوص برای کسی که ردای مشکی اش در پس شنل قرمزی پنهان شده بود.
او کسی نبود بجز اسقف دوست داشتنی شهرمان اسقف توماس میرم. امروز 50 سال از روزیکه بزرگترین تصمیم زندگی اش را گرفته بود می گذشت. 50 سال از زمانیکه پسر جوانی بیش نبود و مانند بسیاری از هم سن و سالانش شور زندگی در سر داشت اما مصمم شد تا زندگی اش را به طریق دیگری ادامه دهد. قدم در راه کهانت گذاشت همانطور که محبوبش عیسی مسیح خواسته بود. به همه خواسته هایش پشت پا زد تا به همراه مسیح به مردمش خدمت کند.
ایشان در ضمن سخنانی از همه کسانیکه همواره پشتیبانی اش کرده بودند تشکر کرد. ابتدا از پدر و مادر (روحشان شاد) و مدیران مدرسه و معلمان. سپس از تمام کسانیکه در طی این همه سال باعث تشویق و دلگرمی اش شده بودند.
ایشان گفتند که اگر بار دیگر بدنیا بیاید باز هم همین راه را انتخاب خواهد کرد زیرا کشیشی یک شغل نیست؛ راه رفتن و گام برداشتن در راه مسیح در خدمت به ایانداران است.
پس از اتمام مراسم دعا به سالن رفتیم و در آنجا نیز مراسم بزرگداشت این روز برگزار شد. ابتدا خانم ملین عیسی با خوش آمدگویی به اسقف و تبریک این روز از طرف تمام گروههای کلیسا و جمعیت حاضر در سالن از اسقف دعوت کرد تا به روی صحنه برود و خاطراتی را از این سالها برای جمعیت تعریف کند.
و جناب اسقف گفتند که ابتدا قرار بود برای دو سال به ارومیه بیاید ولی اکنون 35 سال است که در این شهر ساکن شده است و مردم مهربانش را بسیار دوست دارد.
در ضمن این سخنان هدایایی نیز از جانب گروههای کلیسا ـ انجمن آشوریان ارومیه ـ جناب یوناتن بت کلیا و ایمانداران سنگر به ایشان اهدا گردید.
و پنجاه شمع با دستهای پاک چند کودک بر روی درختانی سبز روشن شدند. و کیکی که به شکل محراب کلیسا ساخته شده بود بریده شد. و بروشورهایی هم بعنوان یادگاری از این مراسم به حاضرین اهدا شدند و سپس از حاضرین با بستنی و چای و شیرینی پذیرایی بعمل آمد.
به این ترتیب مراسم این روز با شادی و رضایتمندی همگان پایان یافت.
و ما آرزو می کنیم تا زندگی اسقف میرم چون پنجاه دانه تسبیح همچنان در دستان مادر رحمت و شفقت و مهربانی برای سالهای طولانی به گردش درآید و با سلامتی و دعا همراه باشد.
همانطور که تاکنون بوده است و خداوند همچنان ایشان را مورد لطف و مرحمت قرار دهد و توفیق روزافزون عطا کند تا راهش را همچون شبان نیکو سالیان طولانی ادامه دهد و ما نیز همراهیش کنیم.
نویسنده : آنت ورده

آلبوم عکس