image

Image

Image

Image

image

 

 

پاتریارک جدید کلیسای شرق آشور جهان
مار گورگیس سلیوا سوم

 

روز جمعه مصادف با 18 سپتامبر 2015  مجمع اسقفان کلیسای شرق آشور در عراق اسقف اعظم گورگیز سلیوا اسقف بغداد و نایب پاتریارکی شرق عراق و روسیه را به عنوان پاتریارک کلیسای شرق آشور جهان انتخاب نمودند.
اسقف سلیوا در سال 1941 در حبانیه چشم به جهان گشود. در سال 1980 به درجه اسقفی نائل آمد.
روز یکشنبه 27 سپتامبر 2015 به طور رسمی در کلیسای حضرت یوحنا در اربیل تعمید دهنده منصوب خواهند گردید.

تیم مدیریت سایت این انتخاب را در وحله اول به مجمع اسقفان کلیسای شرق آشور و به همه کلیسای شرق آشور تبریک گفته آرزوی موفقیت و سربلندی را برای ایشان به عنوان شبان کلیسا از خداوند ما عیسی مسیح خواستاریم. باشد که روح القدس حامی ایشان و خداوند ما عیسی مسیح راهنما و برکت دهنده ایشان باشد

تیم مدیریت سایت