image

Image

Image

Image

image

 

٢٧ سپتامبر ٢٠١٥

زندان فیلادلفیا آمریکا

" تشکر میکنم از اینکه مرا پذیرفته، این فرصت را برای من می دهید تا این وقت را در زندگی تان به اشتراک بگذارم. برای کسی که دچارکشمکش است، دوران دشواری است. می دانم که هم برای شما و خانواده تان همچنین جامعه دردناک است. هر جامعه، و خانواده ای که قادر نباشد درد فرزنداندانش راجدی و به اشتراک بگذارند و آن درد را یک چیز معمولی و یا قابل انتظار بپندارد، یک اجتماع "محکوم" به گروگان قرار دادن خودش و درطعمه قرار گرفتن به همان چیزها یی است که موجب چنین دردی است. من اینجا همچون یک شبان هستم، ولی مهمتر از همه یک برادر، برای همدردی و به اشتراک گذاشتن وضعیت شما هستم. من آمده ام که با هم دعا کنیم و خدایمان را برای هر آنچه که باعث دردمان شده وبه همه چیزهایی که ما را امیدوار می کند تقدیم کنم، به طوری که قادر باشیم از او قدرت رستاخیز را دریاف کنیم.

به فکر صحنه ای از انجیل هستم که مسیح پای شاگردانش را در شام آخر می شوید . این چیزی بود که قبول کردن آن دشوار بود حتی پطرس آنرا نپذیرفت وبه او گفت : " تو هیچ گاه پاهایم را نخواهی شست" (انجیل یوحنا باب ١٣ آیه ٨).
در آنروزها شستن پاهای کسی که به منزلتان می آمد معمول بود. آنها اینگونه از مردم خوش آمد گویی می کردند. جاده ها سنگفرش نشده بودند و تکه سنگهای کوچگ درکفشهای صندل گیرمی کردند . هر کسی که در آن مسیرها راه می رفت، پاهایشان خاکی، کوفته و زخمی میشد. به همین دلیل می بینیم مسیح پاها را می شست، پای ما، پای شاگردانش آنموقع و حال.


زندگی یک نوع سفر است، درطول جاده ها و مسیرهای گوناگون اثرش را بر ما می گذارد. ما با ایمانمان مطئن هستیم که عیسی ما را فرا می خواند. او می خواهد زخمهای ما را التیام بخشد تا پاهای زخمی ما که طی مسافرت تنهای ما تسکین نماید، گرد و خاک نشسته را بشوید. از ما نمی پرسد کجا بوده ایم و چه کار کرده ایم. بلکه به ما می گوید: " اگرپاهای تو را نشویم تو در من سهمی نخواهی داشت" (انجیل یوحنا باب ١٣ آیه ٨). من قادر به بخشیدن زندگی ای که همیشه آرزوی پدر بود نخواهم شد، حیاتی که او برای زندگی تو خلق کرد . عیسی برای ملاقات ما آمد تا وقار ما را همچون فرزندان خدا بازسازد. او می خواهد به ما کمک کند تا ما شروع تازه ای داشته باشیم و به مسافرتمان ادامه دهیم ، تا امید مان ، ایمان و اعتمادمان را باز یابیم. او می خواهد که ما به قدم زدن در مسیر زندگیمان ادامه دهیم، تا ما تشخیص دهیم که دارای یک رسالت هستیم، و اینکه دربند بودن با حذف شدن یکی نیست.

مفهوم زندگی " کثیف ساختن پاهایمان " درجاده پر از گرد و خاک مسیر زندگی و تاریخ است. همه ما احتیاج به تطهیر کردن، و پاک شدن داریم. همه ما توسط معلم خود ترغیب به ادامه مسافرتمان شده ایم واو میخواهد ما را در ادامه این سفرکمک کند. خداوند در جستجوی ما است؛ دستهایش را برای کمک همه ما گسترده است، دردناک است وقتی که می بینیم سیستم زندان اهمیتی به زخمهایمان ، به تسکین درد و عرضه امکانات جدید نمی دهد. دردناک است وقتی که مبینیم مردمی که فکر می کنند فقط دیگران احتیاج به تطهیر و تصفیه هستند و فتور خود و درد زخمهای جامعه را تشخیص نمی دهند. خداوند به ما می گوید این بوضوح نشانه گناه است: او پاهایمان را می شوید تا بتوانیم به طرف سفره برگردیم. به سفره ای که آرزو میکند هیچ کس محروم نباشد. سفره ای که گسترده است و همگان دعوت شده اند .

این برهه در زندگی شما تنها یک هدف می تواند داشته باشد: دستی باشد که شما را در مسیر درست کمک کند، دستی برای ملحق شدن مجددتان به جامعه باشد. همه ما قسمتی از آن تلاش هستیم، همه ما دعوت به تشویق و کمک به توانبخشی شما شده ایم. توانبخشی ای که همگان مایل و خواستار آن هستند: زندانیان و خانواده های آنها، مسئولین زندانها، برنامه های آموزشی و اجتماعی. توانبخشی ای که روحیه همه جامعه را بالا می برد.

مسیح ما رابه شراکت درسهم خود به روش زندگی واعمالش دعوت می کند. او به ما دیدن دنیا را از طریق چشمان خودش می آموزد. چشمانی که توسط گرد و خاک گرفته شده در طول راه آلوده نشده اند که احتیاج به تطهیر، بهبود و شفا داشته باشند. او از ما می خواهد برای ایجاد فرصت های جدید: برای زندانیان، خانواده های آنها، مسئولان زندانها، و تمام جامعه در کل باشیم.

من شما را به داشتن این رفتار درقبال همدیگروهمه کسانی که به طریقی بخشی از این نهادهستند ترغیب می کنم . شما قادر خواهید بود که فرصت های جدید، و مسیرهای جدید سفرتان را بیابید.

همه ما چیزی داریم که احتیاج به تطهیر و پاک شدن از آن را داریم. دانستن آن حقیقت ما را در الهام بخشیدن به همبستگی در زندگی ، برای حمایت کردن یکدیگر و در جستجوی بهترینها را برای دیگران قادرمی سازد.

اجازه دهید به مسیح بنگریم، کسی که پاهایمان را می شوید. او " حقیقت، راه و حیات" است. او برای نجات ما از دروغی که می گوید هیچ کس عوض نمی شود آمده است.  او ما را درمسافرتمان و درتکمیل مسیر زندگیمان کمک می کند. باشد که قدرت محبت و عشق او و رستاخیزش همیشه راهنمای مسیر زندگی جدید برای شما باشد".  


ترجمه متن: ژان ساده
متن اصلی به زبان انگلیسی