image

Image

Image

Image

image

 

پاپ فرانسیس از تمام سازمانهای مذهبی دراروپا درخواست پناه دادن به پناهندگان کرد

 

طی مراسم روزیکشنبه گذشته در واتیکان پاپ فرانسیس از تمام کلیساها، جوامع مذهبی، صومعه ها، و پناهگاهای کشورهای اروپایی درخواست پناه دادن به یک خانوادهً پناه جویان را نمود.
در مراسم روز یکشنبه گذ شته بطور واضح از بنا کردن دیوارمرزی برای جلوگیری کردن از عبور پناه جویان توسط دولت مجارستان انتقاد کرد وآنرا خشونت خواند و گفت " بنا کردن دیوار مرزی برای پیشگیری از عبور پناه جویانی که از شرایط غیر انسانی فرار می کنند و در جستجوی مکانی برای صلح و آرامش و به امید آینده بهتر هستند خشونت است" .
درروزهای آینده در واتیکان دو کلیسا مسئولیت پناه به دو خانواده را برعهده خواهد گرفت.
تنها در ایتالیا بیشتر از ٢٥٠٠٠ و در آلمان بیش از ٢٠٠٠٠کلیسا وجود دارند .

 


اوضاع اسفناک مهاجرت هر روزهَ هزاران مهاجر جنگ زده طی فرارشان از مناطق درگیر جنگهای داخلی خاور میانه و آفریقا از طریق دریا و زمین قربانی فروانی را در پی داشته وهمچنین ادامه دارد . روز شنبه گذشته گارد ساحلی ایتالیا اعلام کرد که ٣٢٩ مهاجر دیگررا که عازم اروپا بودند را ازدریا نجات دادند.

 

این در حالی است که انتقاد های فراوانی از عدم قبول این پناهندگان توسط کشورهای ثروتمند عربی خلیج فارس شده است چرا که تا کنون هیچ یک از این کشورها اقدامی برای پناه دادن این جنگ زد گان بعمل نیاورده اند. بنظر می رسد ملاحظات سیاسی و امنیتی بر زندگی و وقار انسانیت در این منطقه ارجعیت بیشتری دارد!

 

ژان ساده