image

Image

Image

Image

image

 

مراسم سوگند ابدی راهبه دوماریس در کلیسای حضرت یوسف تهران

 

 

یکشنبه دوم آگوست 2015 برابر با یازدهم مرداد ماه 1394 در کلیسای حضرت یوسف (فرصت) راهبه  دوماریس بنیامین توما تعلیم یافته در مرکز گروه راهبه های دختران حضرت مریم بدون گناه بار آمده در عراق، قول ابدی خدمت را در این گروه، در کلیسای حضرت یوسف تهران، ادا نمود.
به این منظور عالیجناب مار لوئیس رافائیل ساکو پاتریارک اعظم کلیسای آشوری کلدانی کاتولیک جهان و مار شلیمون وردونی معاون ایشان همراه پنج نفر از راهبه های دختران حضرت مریم همراهی شده توسط راهبه فیلیپ رئیس این گروه از کشور عراق برای همین منظور به ایران آمده بودند تا در این مراسم شرکت نمایند. از ایران نیز اسقف اعظم توماس میرم از ارومیه اسقف رمزی گرمو اسقف تهران، اسقف نشان از کلیسای ارامنه کاتولیک به همراه کشیشان سایر کلیساهای تهران و خواهران روح القدس در گیشا جهت شرکت در این مراسم به‏یادماندنی حضور بهم رساندند.
. راس ساعت 5:30 عصر با سرود روحانی اسقفان تمامی کشیشان و شماسان ، پاتریرک را تا محراب همراهی نموده و پس از خوش‏آمدگویی توسط اسقف رمزی گرمو و سخنرانی کوتاهی از راهبه فیلیپ (رئیس راهبه های دختران حضرت مریم بدون گناه بار آمده) مراسم قداس قربانی مقدس آغاز گردید.
پس از قرائت رساله پولوس رسول توسط خواهر دوماریس و قرائت انجیل توسط اسقف رمزی مراسم سوگند آغاز گردید و همه مردم به پا خواسته تا شاهد این مراسم زیبا و روحانی باشند.

در آغاز، مراسم با قرائت سوگندنامه و دادن قول ابدی راهبه دوماریس برای خدمت به مسیح آغاز گردید و سپس یک حلقه ی نامزدی به نشانه نامزدی با کلیسا انگشتری به انگشت وی زده شد و سپس بر زمین سجده نموده و پارچه‏ای مشکی با نقش صلیب سفید به نشانه کفن به روی وی کشیده شد و دقایقی در این حالت با آواز زیبا و پر معنای گروه کر و تکخوانی خواهر کلودیا ( از راهبه های خواهران روح القدس) سپری شد و پس از برداشتن پارچه نویدی بود که با یاری روح‏القدس برخاست و به دنیای جدید وارد شد، تاجی از خار همانند تاج خار مسیح بر سر گذاشت تا در این زندگی جدید قوت این را داشته باشد تا تمام رنجها و دردها را تحمل نماید در ادامه شمعی به دست او داده شد که همان نور مسیح است و او را در این راه پر رنج و پر پیچ و خم راهنمایی می‏کند و در آخر صلیبش را به دست گرفت تا الگوی زندگی نوینش باشد.
به اطراف خود که نگاه میکردم می‏دیدم اکثر جماعت اشک شوق در چشمانشان حلقه بسته، اشکی که گواه رضایت از، ازخودگذشتگی یک فرزند و خواهرمان به جهت فدا شدن در راه مسیح برای خدمت هرچه بیشتر برای او و برای تمام مخلوقات او است.
در پایان مراسم قداس همه جماعت دعوت شدند تا در سالن کلیسا جهت تبریک به خواهر دوماریس و نیز دیدار با عالیجناب مار لوئیس ساکو حضور به هم رسانند.

تیم مدیریت سایتت  نیز به نوبه خود
این واقعه خوش آیند را بر خواهر عزیز دوماریس و خانوده ی ایشان و همچنین گروه دختران حضرت مریم بدون گناه بار آمده از صمیم قلب تبریک گفته از خداوندمان عیسی مسیح میطلبد  تا در این راه حامی و پشتیبان ایشان باشند

گزارش و عکس از: ادیت عیشویی