image

Image

Image

Image

image

 

به نام خدا
پس استوار ایستاده کمربند حقیقت را به میان ببندید، و زره پارسایی را بر تن کنید، و کفش آمادگی برای اعلام انجیل صلح را به پا نمایید، سپر ایمان را برگیرید، کلاه­خود نجات را بر سر نهید و شمشیر روح را که کلام خداست به دست گیرید.                                       ­(افسسیان 10:6)

گروه جوانان نور روز پنج­شنبه مورخ 26/12/1395  ارومیه را به مقصد اهواز ترک کرد و روز بعد به اهواز رسیده در کلیسای مار شمعون بارسباعه مستقر شد.
در این اردو شاهد مهمان نوازی گرم اهالی اهواز بودیم که در طول اردو ما را همراهی کرده مناظر و آثار دیدنی منطقه از جمله آرامگاه دانیال نبی کاخ آپادانا، چغازنبیل، سازه­های آبی-تاریخی شوشتر و... را به ما نشان داده با مختصری ازتاریخچه ایران باستان آشنا کردند.
همچنین شاهد مهمان نوازی گرم مردم عرب زبان محلی به ویژه ابو علی بودیم که با آداب و رسوم سنتی خوزستان از جمله مراسم قهوه خوری و ناهار سنتی از ما پذیرایی نمودند.
در طول این اردو کشیش رایان ما را با مفهوم و اهمیّت روزه همراه با دعا، بخشش، توبه و اعتراف آشنا نمودند. همچنین با توجه به همزمانی اردو با ایّام روزه، مراسم راه صلیب را همراه با ایمانداران اهواز در روز جمعه و مراسم قربانی مقدس را در روز یکشنبه برگزار کردیم.
سپس به شهر­های آبادان،خرمشهرو تالاب شادگان رفتیم و سال نو را در یک رستوران سنتی پاکستانی تحویل کردیم.

آلبوم عکس