image

Image

Image

Image

image

 

 

بیست و یک و مین سال دعا برای اتحاد کلیسای مسیح

 

مراسم دعا و نیایش برای اتحاد کلیسای مسیح امسال 21 سال خود را برگزار کرده . این مراسم در کلیسای انجیلی آشوری ارومیه برگزار شد و با حضور عالیجناب مارتوماس میرم اسقف اعظم خلیفه گری آشوری کلدانی کاتولیک و کشیش یوحنا همراه کشیش دریاوش عزیزیان و کشیش ادی دانیال و به میزبانی کشیش ایلیا یادگار شبان کلیسای انجیلی و با حضور و مشارکت ایمانداران از هر سه کلیسا.
کشیش ایلیا یادگار مراسم سر ساعت 6 بعدازظهر با سخن خود خیر مقدم فرمودند و سپس عالیجناب اسقف مارتوماس گفتند نخست عید نزول روح القدس بر کلیسا تبریک گفته به امید اینکه روح القدس گامهای ما را در راه وحدت و یکپارچگی هدایت نماید و باید به کلیه عقاید احترام قائل شود و حضرت عیسی مسیح همانطوریکه هستیم ما را قبول دارد و او فرق وتبعیض برای هیچ کس قایل نیست و همه ما را همانطوریکه هستیم محبت می ورزد.
سپس آیاتی از انجیل توسط کشیش یوحنا خوانده شد و موعظه زیبا توسط کشیش دریاوش خوانده شد و گروه سرایندگان وبا الحان و نغمه های کلیسای فضای  کلیسا روحانیتر شد البته با رهبری و زحمتهای آقای سموئیل یادگار انجام گرف و سر ساعت 7 مراسم خاتمه یافته جهت صرف نوشیدنی و شیرینی همه به حیاط کلیسا دعوت شدند. خدا را سپاس می گوئیم.

آلبوم عکس