image

Image

Image

Image

image

 

خوش آمد گویی رئیس جمهور و مقامات دولتی برزیل

خانم ریس جمهور،
مقامات برجسته،
برادران و دوستان!

 این مشیت الهی دوست داشتنی و خواست خدا بود که اولین مسافرت بین المللی در مقام پاپی می بایست مرا به آمریکای لاتین بر گرداند خصوصا برزیل، کشوری مفتخر به پیوند خود با کلیسای رسالتی و احساسات عمیق ایمان و دوستی که همیشه آنرا متحد و به طریق خاصی به جانشین پطرس مقدس. من از این خیر خواهی الهی سپاسگذار هستم.
من یاد گرفته ام برای راه یابی به مردم برزیل، لازم است که از طریق قلب بزرگ آن عبور کنم؛ پس اجازه دهید محترمانه به این درب بزنم. من از شما اجازه میخواهم تا برای مدت یک هفته با شما بگذرانم. من نه طلا و نه نقره بهمراه دارم، ولی با خود با ارزشترین چیزی که به من داده شده را بهمراه دارم: عیسی مسیح! من با نام او آمده ام تا اتش محبت برادرانه را که در قلب همگان می سوزد بپرورانم؛ و امیدوارم سلام هایم به همگان برسد: صلح مسیح با شما باشد.
من صمیمانه به رئیس جمهور و اعضای محترم آن دولت دورود می فرستم. من از خوش آمد گویی گرم و صمیمانه شما که نمایانگر خرسندی تمام برزیلی ها از حضورم در کشورشان می باشد تشکر می کنم. من همچنین از فرماندار ایالتی و شهردار ریودوژانیرو که ما را در کاخ دولتی میزبانی می کنند قدر دانی می نمایم همچنین از اعضای هیئت دیپلماتیک وابسته به دولت برزیل، مقامات حاظر و همه آنانیکه سخت کار کردند تا ملاقات من به حقیقت بپیوندد نیز درود می فرستم.
مایلم از محبت برادران اسقف که مسئولیت رهبری پیروان خدا را در این کشور پهناور را با جدیت دنبال می کنند و همچنین کلیساهای محلی تشکر کنم . در این ملاقات آرزو می کنم ماموریت معنوی در خور اسقف رم در تایید ایمان برادرانم در مسیح،
تشویق آنان به امید با سرمشق قرار دادن مسیح و الهام بخشیدن و تقدیم ثروت پایان ناپذیر محبت اش را ارائه نمایم.
 چنانچه آگاه هستید دلیل اصلی ملاقات من از برزیل فراتراز مرزهای آن می باشد. در حقیقت من به خاطر روز جهانی جوانان آمده ام. من اینجا برای ملاقات با جوانانی که از سرتاسر جهان که به آغوش باز مسیح نجات دهنده سرازیر شده اند آمده ام. آنهامی خواهند در آغوش او، نزدیک قلبش پناه برده تا دوباره به درخواست واضح و نیرومندش " پس بروید و همه ملتها را شاگرد من سازید" گوش فرادهند.
این جوانان از هر قاره وبه زبانهای مختلف صحبت می کنند، آنها فرهنگهای مختلفی را بهمراه آورده اند با وجود این آنان در مسیح پاسخ به آرمانهای والا و مشترک خود دست یافته و میتوانندگرسنگی خویش را برای یک حقیقت محض و محبت حقیقی که آنان را بهم با وجود اختلافها پیوند دهد را جبران کنند .
مسیح برای آنان فرصتی را با آگاهی به اینکه هیچ نیرویی قدرتمند تر از آنچه که از قلب جوانان بیرون نمی آید وقتی که دوستی با او را  تجربه و تسخیر شده باشد را تقدیم می کند. مسیح به جوانان برای سپردن ماموریت خویش اعتماد دارد، " پس بروید و شاگردان سازید" . از محدوده انسانی خود تا جایی که امکان دارد برای بوجود آوردن برادران و خواهران در یک دنیا فرا روید! و جوانان به مسیح اعتماد دارند: آنها از فدا کردن زندگی خود حراس ندارند و آگاه اند که مایوس نخواهند شد.
چنانچه این بازدید را در برزیل آغاز می کنم، بخوبی آگاهم که با وجود اینکه مخاطبانم جوانان هستند من همچنین با خانواده های آنان، کلیساهای محلی و از مجامعی که آمده اند، با مردان و زنانی که این نسل به آنان وابسطه هستند نیز صحبت خواهم کرد.

معمولا اولیا این اصطلاح که می گوید،" بچه هایمان سیب چشمانمان هستند" را بکار می برند. این چه اصطلاح زیبای برزیلی است که تصویری از جوانان رسم شده از چشم های ما که پنجره ای است که نور از طریق آن وارد ما می شود، و معجزه بینایی را میبخشد ! اگر مواظبب چشمان خود نباشیم بر ما جه خواهد آمد! چگونه قادر خواهیم بود به پیش رویم؟
امیدوارم هر یک از ما در طول این یک هفته فکر خود را مشغول این سوال کنیم.
جوانان پنجره ای هستند که آینده جهان از طریق آنان عبورمی کند، بنابر این ما با چالشهای بزرگ روبرو خواهیم بود. نسل ما نشان خواهد داد ومیتواند در یابد وعده درونی در هر جوان تحقق خواهد یافت، اگر بدانیم که چگونه به آنها  ایجاد فرصت دهیم ؛ چگونه برای آنان شرایط روحانی و مادی برای رشد کامل را ایجاد کنیم؛ چگونه زندگی خود را برپایه اساس محکم بنا کنند ؛ چگونه ضمانت ایمنی و تحصیلی برای رسیدن به هرآنجه را که مایلند بشوند؛ چگونه ارزشهای مانده گار زندگی را که ارزش زنده بودن را برایشان ایجاد می کند انتقال دهیم  ؛ چگونه افق متعالی برای تشنگی به شادی واقعی و خلاقیت خوب را بدهیم؛ چگونه میراث جهان شایسته در خور زندگی انسان را واگذار کنیم؛ و چگونه آنان را به نهایت توانایی ایشان در ساختن سرنوشت خویش بیدار کنیم تا شریک مسئولیت برای آینده همگان باشند.   

بلاخره من از همگان در خواست می کنم دربرابر همدیگر با ملاحظه باشید، اگر امکان دارد، همدردی  که لازمه گفتگوی دوستانه می باشد را بر قرارکنید . و حالا بازوان پاپ برای تمام برزیلی ها در انسانیت شان، فرهنگ وپیچیدگی مذاهب غنی اشان گسترده است. از حوضه آمازون تا دشت علفزار آمریکای جنوبی، از دهکده ها تا شهرهای بزرگ، هیچکس از محبت پاپ محروم نیست. دو روز دیگر ، به امید خدا ، من همه شما را در برابر بانوی مان  آپارسیدا Aparecida بیاد خواهم آورد در دعاهایم استمداد حفاظت از منازل و خانواده همگی را خواهم کرد. و حالا به همگی شما برکت می دهم. با تشکر از خوش آمد گویی شما.