image

Image

Image

Image

image

 

بدرقه کشیش توما

پنجشنبه 29 مهر ماه 1395 (20 اکتبر 2016) روزی بسیار سخت نه فقط برای اعضای گروهها بلکه برای تمامی اعضای کلیسا بود چراکه کشیش بسیار عزیز کشیش توما برای مدتی موقت هم که شده ما را ترک میکرد تا به همراه خانواده به آمریکا سفر کنند. برای ما غم دوری و برای آنانی که در آمریکا انتظار دیدار ایشان را میکشیدند شادی وصف ناپذیر بود.
در این روز آخر همه اعضای گروهها برای صرف نهار گرد هم جمع شدیم تا بعدازظهر کوتاهی را به همراهشان باشیم و خاطره ای خوب هم برای ما و هم برای خانواده محترم کشیش توما برجا ماند. امید روزی که دوباره در بازگشت از سفر دور هم جمع شویم. هرچند سفری کوتاه ولی برای تمامی ما بسیار طولانی می‏آید.
امید داریم سفری بسیار خوب و شاد و سلامت در پیش داشته باشند و روزهای خوبی را در کنار فرزندان بگذرانند.
خداوند پشت و پناهشان و حضرت مریم نگهدارشان باشد.