image

Image

Image

Image

image

 

مراسم آخرین روز ماه مریم مقدس ٢٠١٦ اورمیه

اعلامیه ٣ جولای ٢٠١٦

اعلامیه ٢٦ ژونن ٢٠١٦

اعلامیه ١٢ ژونن ٢٠١٦

اعلامیه ٢٩ می ٢٠١٦

اعلامیه ١٥ می ٢٠١٦

اعلامیه ٨ می ٢٠١٦

اعلامیه ١ می ٢٠١٦

اعلامیه ٢٤ آوریل ٢٠١٦

اعلامیه ٢٧ مارچ ٢٠١٦

اعلامیه ٢٠ مارچ ٢٠١٦

اعلامیه ١٣ مارچ ٢٠١٦

اعلامیه ٦ مارچ ٢٠١٦

اعلامیه ٢٨ فوریه ٢٠١٦

اعلامیه ٧ فوریه ٢٠١٦

اعلامیه ٣١ ژانویه ٢٠١٦

اعلامیه ١ ژانویه ٢٠١٦

بیستمین سالگرد دعا برای اتحاد کلیسا ها ، اورمیه

مراسم سکوت و دعا بمناسبت سال رحمت

مراسم عید قیام عیسی مسیح اورمیه ٢٠١٦

مراسم جمعه مقدس

مراسم پنجشنبه مقدس

موعظه پاپ فرانسیس بمناسبت یادبود دیدار مجوسیان

دیدار مقامات دولتی سلماس به مناسبت عید میلاد

میلاد نور رحمت و رهایی در کبر و ظلمت انسانی

اعلامیه ١٠ ژانویه ٢٠١٦

اعلامیه ٣ ژانویه ٢٠١٦

اعلامیه ١٢ دسامبر ٢٠١٥

اعلامیه ٦ دسامبر ٢٠١٥

اعلامیه ١٥ نوامبر ٢٠١٥

اعلامیه ١ نوامبر ٢٠١٥

اعلامیه ٢٥ اکتبر ٢٠١٥

اعلامیه ١٨ اکتبر ٢٠١٥

اعلامیه ١١ اکتبر ٢٠١٥

اعلامیه ٤ اکتبر ٢٠١٥

اعلامیه ٢٧ سپتامبر ٢٠١٥

اعلامیه ٢٠ سپتامبر ٢٠١٥

اعلامیه ١٣ سپتامبر ٢٠١٥

اعلامیه ٣٠ آگوست ٢٠١٥

اعلامیه ٦ سپتامبر ٢٠١٥

اعلامیه ٢٣ آگوست ٢٠١٥

اعلامیه ١٦ آگوست ٢٠١٥

اعلامیه ٩ آگوست ٢٠١٥

اعلامیه ٢ آگوست ٢٠١٥

اعلامیه ٢٦ جولای ٢٠١٥

اعلامیه ١٩ جولای ٢٠١٥

اعلامیه ١٢ جولای ٢٠١٥

اعلامیه ٥ جولای ٢٠١٥

اعلامیه ٢٨ ژوئن ٢٠١٥

اعلامیه ٢١ ژوئن ٢٠١٥

اعلامیه ١٤ ژوئن ٢٠١٥

اعلامیه ٧ ژوئن ٢٠١٥

اعلامیه ٢٤ می ٢٠١٥

اعلامیه ٣١ می ٢٠١٥

اعلامیه ١٧ می ٢٠١٥

مراسم تقدیس کلیسای حضرت مار گیورگیز روستای گلپاشین

مراسم روز آخر ماه مریم مقدس

نوزدهمین سال دعا برای اتحاد کلیسا های اورمیه

نماز قربانی مقدس توسط پاتریارک لوئیس سکو در کلیسای حضرت مریم اورمیه

یکشنبه ششم رستاخیز

یکشنبه چهارم سوبارا

یکشنبه سوم سوبارا

یکشنبه دوم سو بارا

مراسم عید قیام مسیح در کلیسای مریم مقدس اورمیه ٢٠١٥

مراسم جمعه مقدس قبل از عید قیام مسیح ٢٠١٥

مراسم سه شنبه مقدس در کلیسای سلماس اورمیه

مراسم سه شنبه مقدس در کلیسای اورمیه ٢٠١٥

یکشنبه اوشعنا در کلیسای آشوری کلدانی کاتولیک اورمیه ٢٠١٥

دعا در حضور قربانی مقدس

 

آرشیو