« دعا کردن باعث میشود

 زمان به قدری زیبا و سریع بگذرد

 که حتی متوجه

 طولانی بودن دعا کردن و گذر زمان نشویم»

ژان وینی یک کشیش فرانسوی بود که از طرف کلیسای کاتولیک مقدس اعلام شده و برای جامعه کشیشان الگو معرفی شده و در برخی نوشته ها از او به عنوان کشیش آرس یاد میشود. او از نظر فعالیتهای مذهبی اش در جامعه خود و اطرافش فردی برجسته شد. کلیسای کاتولیک این موضوع را به زندگی و پیمان دینی و پشتکار دوران خدمت کشیشی اش نسبت میدهند.

ژان وینی در 8 می 1786 در فرانسه به دنیا آمد و در همان روز تعمید گرفت. در سال 1790 انقلاب فرانسه بسیاری از ایمانداران را مجبور نمود که از فعالیت خود باز ایستند، ولی خانواده وینی از این کار سرباز زدند ، و از آنجا فرار کرده و در جایی مخفیانه زندگی میکردند. وینی به کشیشان به چشم یک قهرمان می نگریست. او اولین قربانی مقدسش را در 13 سالگی در منزلی با حضور 3 کشیش دریافت کرد. در این مراسم تمامی پنجره ها بسته شده و حتی یک شمع روشن نبود ، زیرا که در آن زمان کاتولیک ها مراسم خود را در خفا انجام میدادند.

 در سال 1802 آرامش به کشور بازگشته و کلیسای کاتولیک در فرانسه کار خود را آشکارا ادامه داد و در پی آن وینی نیز که نگران  آینده خود بود تصمیم به ادامه تحصیل گرفت ؛ او بیست سالش بود که پدرش به او اجازه داد که مزرعه را ترک کرده و در مدرسه ای نزدیک دهکده تحصیل کند ؛ در آن مدرسه دروس؛ تاریخ ، جغرافیا ، ریاضی و زبان لاتین تدریس میشد. ولی او در یادگیری درس به خصوص زبان لاتین با مشکل مواجه بود ؛ از همان زمانی که انقلاب در فرانسه موجب قطع تحصیل او شده بود ؛ و اگر علاقه شدید او به کشیش شدن و صبر و شکیبایی کشیش بالی ( Fr.Balley) نبود نمی توانست به درس خواندن ادامه دهد.

 تحصیل او در سال 1809 به علت فراخوانی از طرف ارتش ناپلئون قطع شد. و علت تحصیل الهیات بایستی از خدمت ارتش معاف میشد ولی نام او را از لیست حذف ننمودند. بعد از دو روز میبایست به لیون برود ولی مریض و بستری شد و در این حین ؛ گروه ، بدون او به ماموریت رفت. و بعد از چند روز در بیمارستان به او خبر آمد که در 5 ژانویه باید برای ماموریت دیگری به روآن (Roanne)   برود. برای دعا خواندن به کلیسا رفت شخصی به او گفت که او را به محل گروه اولیه اش خواهد فرستاد ولی به جای این کار او را به کوهستانی فرستاد که همه منطقه محاصره شده بود و وینی به مدت 14 ماه در یک آغلی زندانی ماند.

 پس از مدتی در آن دهکده مدرسه ای به نام فرضی خود یعنی جروم وینسنت ؛ برای بچه های روستایی بنا کرد. زمانی که هوای زمستانی منطقه خیلی بد بود ، آن کوهستان از نظر حملات ژاندارم امن بود. و پس از آب شدن برفها سربازان به منطقه حمله نمودند ولی وینی خود را در بین علفهای خشک طویله مخفی نمود. ولی سربازان تمامی افراد مزرعه دار را با خود بردند. پس از مدتی اعلامیه ای از سوی مقامات شاهنشاهی مبنی بر عفو عمومی برای مزرعه داران صادر شد،که وینی دوباره توانست به دهکده اش بازگردد ؛ جایی که تحصیلاتش نصفه مانده بود.

 او در سال 1811 به مدرسه کشیشی رفت و در سال 1812 وارد دانشکده الهیات شد. در پاییز 1813 راهی دانشکده بزرگ الهیات در لیون شد ، و در پایان ترم اول به صورت خصوصی نزد کشیش بالی به درس خواندن ادامه داد. و در 12 اوت 1815 کشیش شد ؛ و اولین مراسم تقدیس عشای ربانی اش را در روز بعد انجام داد. و به عنوان دستیار کشیش بالی انتخاب شد. در مدت کوتاهی پس از درگذشت کشیش بالی؛ ژان ماری وینی به عنوان کشیش آرس انتخاب شد. و دریافت که انقلاب فرانسه باعث شده تعالیم کاتولیکی و کلیسایی از بین بروند و مردم دهکده ، روزهای یکشنبه به جای رفتن به کلیسا در مزارع مشغول کار می باشند، و یا وقت خود را در بار صرف عیش و نوش می کنند.

وینی وقت زیادی را در محل اعتراف صرف میکرد ولی مردم به جای اعتراف وقتش را با بدزبانی و دشنام و حرفهای بی ربط هدر میدادند. بعد وینی گفت:  اگر اهل محل از رقص و لاابالی دست برندارند آنها را از بخشش گناهان محروم خواهد کرد. اسقف بالی؛ راهنما و الگوی وینی بود و برای او تعریف میکرد که علیرغم ممنوعیت مراسم مذهبی در دوران انقلاب چگونه مردم را به دعا و انجام واجبات کلیسا جلب میکرد.

در سالهای بعد وینی در بین مردم دهکده و حتی کل کشور مشهور شد و از 1827 مردم از نقاط دور و نزدیک جهت اعتراف و مشاوره به آرس می آمدند ؛ در سال 1855 این تعداد به بیست هزار نفر در سال رسید. در 10 سال آخر حیاتش 16 الی 18 ساعت در روز را صرف شنیدن اعترافات مردم میکرد، به طوری که اسقف او را از رفتن به سکوت معاف کرد. زیرا مردم برای توبه کردن منتظر او می ماندند. و او در زمستان 11 الی 12 ساعت و در تابستان 16 الی 18 ساعت را در اتاق اعتراف سپری می کرد.

او سپس کلیسایی به نام قدیس فیلومنا ( St. Philomena )  که خیلی تحت تاثیر زندگیش قرار گرفته بود ، بنا نمود.

در 4 اوت 1859 بعد از یک بیماری در سن 73 سالگی درگذشت و معجزاتی که در زندگیش کرده بود توسط بیوگراف ها چنین بیان شد : تهیه پول برای فقیران  حتی شفای بیماران به خصوص کودکان.

در 3 اکتبر 1874 او را کشیش عالیقدر اعلام نمودند. در 8 ژانویه 1905 پاپ پیوس دهم او را متبارک اعلام نمود و در سال 1925 پاپ پیوس یازدهم او را قدیس اعلام نمود و روز 4 اوت را به عنوان روز بزرگداشت ژان ماری وینی اعلام نمود.

به پاس بزرگداشت 150 سال درگذشت قدیس ژان ماری وینی ؛ پاپ بندیکت شانزدهم ، امسال را سال کشیشی اعلام  نمود. ( از 19 ژوئن 2009 الی 19 ژوئن 2010 یعنی از روز عید قلب مقدس)

 

تهیه و تنظیم: ادیت عیشویی

عکسهای مربوط به قدیس