بابا نوئل یا قدیس نیکلاس که بود؟

 

داستان حقیقی سنت نیکلاس بر آمده از مردی بنام نیکلاس است که در قرن سوم در دهکدهً پاتاراPatara  زندگی میکرد ،  که در آنزمان منطقهً یونانی نشین؛ و در قسمت جنوب ساحلی ترکیهً امروزی واقع بود .

او دریک خانوادهً مرفه و ثروتمندمسیحی بزرگ شده بود. پدر و مادرش را در سنین جوانی بر اثر یک بیماری مسری از دست داد. او با پیروی و اطاعت از گفته های عیسی مسیح "بفروش هر آنچه را که مازاد است وآنرا بین فقرا تقسیم کن" تصمیم به فروش ثروت به ارث رسیده نمود و آنرا میان فقرا ، محتاجان  و بیماران تقسیم کرد.

نیکلاس زندگی اش را وقف خداوند نمود وبالاخره او در شهر مایرا Myra به مقام اسقفی  ارتقا ع پیدا کرد. اسقف جوان در سخاوتمندی ، کمک به محتاجان ، محبت در حق کودکان ، زحمتکشان و ملوانان در تمام آن منطقه معروف بود.

اسقف نیکلاس به خاطر ایمان راسخش، توسط امپراتور حاکم روم ؛ دی یوکلتین ( Diocletian ) که حاکمی بسیار بی رحم و قاصب بود ، مورد جفای فراوان قرار گرفت و زندانی شد. زندانهادر آن زمان مملو از اسقفان ، کشیشان و شماسان بود، به گونه ای که دیگر جایی برای مجرمان ، قاتلان و دزدان باقی نمانده بود. او در سال 325 پس از گذراندن دوران محکومیت اش توسط شورای نیکایی( Council of Nicaea )که موظف به ایجاد اتحاد کلیسایی ؛خصوصاً در رابطه با تعریف ذات الهی عیسی مسیح، بود ؛ انتخاب شد. اسقف نیکلاس در ششم دسامبر سال 343 در شهر مایرا چشم از جهان فرو بست. مقبرهً او در کلیسای بزرگی قرار دارد که از مادهً مخصوصی بنام ترنجین یا "مائده آسمانی" ؛ که گفته میشود اثر شفابخش یا معجزه آسا داشته است ، پوشیده شده.

                

                                                آرامگاه قدیس نیکلاس در شهر مایرا

ادامهً مطلب