ترز مقدس اهل لیزیو  

 

تکثر عشق و علاقه به ترز مقدسSaint Therese  اهل لیزیو Lisieux  ، تجلی بارز زمان ماست. در طی عمر کوتاه مدت این راهبۀ جوان   فرانسوی  از گروه کارملیت  Carmelite     ، بندرت تمایزی بین او با سایر همدوره ایهای متعهدش نمایان بود، اما در گذشت وی بلافاصله توجه همگان را به عطایای منحصر بفردش جلب نمود.

از طریق نامه های او و مکالماتش با راهبه های همدورهایش، خصوصا" بواسطۀانتشار کتاب روایت یک جان "Histoir due ame " ترز عیسای نوزاد " یا " آن گل کوچک"  بزودی مفهوم واقعی اش بر همگان برملا گردید. او به آنان کمال را درکارهای کوچک روزمره نشان داده بود. به این طریق معجزه ها و فیضییات الهی به او نسبت داده شده است.

این راهبۀ جوان و ساده بیست و هشت سال بعد از درگذشتش در زمرۀ مقدسین قرار گرفت. در سال 1936 توسط کاردینال پاچلی   Cardinal Pacelli کلیسایی به یاد بود او در لیزیو گشایش و تقدیس گردید. همین کاردینال بعداً که به مقام پاپی ارتقاء پیدا کرد، در سال 1944 ترز را "دومین حامی" فرانسه اعلام نمود.

ترز اهل لیزیو "آن گل کوچک"، ترز مقدس اهل آویلا Avila را می ستود. که یک مقایسه خود بیا نگر آن میباشد. هر دوی آنان به نام " ترز"  تعمید شده بودند، هر دو از گروه کارملیت بودند و هر دو شرح حال خود را نگاشتند. آنان علاوه بر تمایز نژادی ، دارای خصوصییات مزاجی و عقلانی متمایزی بودند. ولی بگونه ای تشابهاتی بین آن دو جلب توجه میکند. هر دو نهایتاً درد و رنج جسمی را با کمال  فروتنی تحمل کردند. هر دو با اعتفادات عمیق مذهبی زندگی را با عشق به عیسی مسیح متبلور و درخشنده نمایان کردند.

نام پدر آخرین قدیس، لویی مارتین Louis Martin   بود. او ساعت ساز آلنکون Alencon فرانسه و فرزند افسر ارتش بود.  آزلی ماری گًرن Azelie – Marie Guerin دختر تولید کنندۀ  بند کفش همان شهر بود.از نه فرزند آنان فقط پنج فرزند دختر به سن بلوغ رسیده بودند و نهایتا همگی راهبه شدند.

 

ادامهً مطلب