قدیس ونسان دو پل

http://www.ewtn.com/saintsHoly/saint_images/V/stvincentdepaul.jpg

 

قدیس ونسان دو پل همانند قدیس فرانسیس دو سال که همدوره و رفیق بودند. خدمت شایانی برای کلیسای کاتولیک آنهم دریک برهۀ زمانی که کلیسا در سرگشتگی و سستی بسرمی برد، کرد. اما برخلاف اسقف اشرافی شهر ژنو، ونسان در فقر و تنگدستی و در یک انبار کشاورزی بدنیا آمد.

ونسان در سال 1576 در پوی Pouy  نزدیک داکس Dax در گاسکونی Gascony حوالی جنوب فرانسه بدنیا آمد. پدر او ژان پل Jean Paul و مادرش برتران دو موراس Bertrande de Moras  کشاورزی میکردند و دارای چهارفرزند پسر و دو فرزند دختر بودند.پدرش با مشاهدۀ رشد سریع هوش و ذکاوت ونسان ، او را برای تحصیل به مدرسۀ برادران کوردلیر Cordelier Brothers واقع در داکس Dax فرستاد. در طول چهار سال در این آموزشگاه ، یکی از وکلای شهر از او خواست که تدریس خصوصی فرزندانش را در منزل بعهده بگیرد. او با درآمد ناچیزی که عایدش میشد به این طریق میتوانست بدون اینکه سر بار خانواده اش شود به ادامۀ تحصیل خود ادامه دهد.ونسان تحصیلات خود را در دانشگاه اسپانیایی سارا گوسا Spanish University of Saragossa ادامه داد. سپس به دانشگاه تولوس University of Toulous در فرانسه رفت.

در سن 24 سالگی به عنوان کشیش توسط اسقف پری گو  Perigueux  دستگذاری شد. او در شهر تولوس برای چهار سال دیگر تحصیلاتش را ادامه داد تا درجۀ دکتری در علوم الهی را دریافت کند.

ورای استعداد تحصیلی و سرسختی اش جهت کسب نتیجه، تا آن زمان شهرت و حرمتی در زندگی و آینده اش دیده نمی شد. در این حین او به مسافرت کوتاهی تن داد که کاملاً زندگی اش را دگرگون کرد. این کشیش جوان و فاضل توسط دزدان دریایی ربوده و به عنوان یک برده فروخته و به آفریقا فرستاده شد. این اتفاق خارق العاده چنین پیش آمد که پس از کسب مدرک تحصیلی اش حین برگشتن به تولوس برای دریافت ارث کوچکی که توسط یک پیر زن از اهالی همان شهر به او رسیده بود عازم بود. در هنگام برگشتن به شهر مسکونی اش،  مسافرتش از مارسل به ناربون Narbonne  را از طریق دریا توسط کشتی کوچکی انتخاب کرد. این کشتی با دزدان دریاییی روبرو شد که در آن زمان تهدیدی برای سایر کشتی هایی که در دریای مدیترانه رفت و آمد می کردند بود. وقتی که خدمۀ کشتی که

ادامهً مطلب