مادر ترزا و کلکته

مادر ترزا در 26 آگوست سال 1910 بنام اگنس گونجای بویاجوی Agnes Gonxha Bojaxhiu در ناحیه سکوپیای ماسادونیا ، بخشی از یوگوسلا وی سابق متولد شد. او کوچکترین فرزند خانواده اش بود.

اگنس در دوران نوجوانی فعالیتهای خود را در گروه جوانان کلیسای محلی بنام سودالیتی Sodality که توسط کشیشهای گروه یسوعیون Jesuit سرپرستی می شد آغاز کرد و مجذوب فعالیتهای این گروه شد و در سن 17 سالگی او به اولین دعوت الهی خود برای راهبه شدن پاسخ مثبت داد.

اگنس به یک گروه مذهبی ایرلندی بنام خواهران لورتو Sister of Loretto که درهندوستان فعالیت داشت پیوست و پس از بستن عهد راهبه گی خود، در گروه خواهران لورتو لقب ترزا  Teresa را انتخاب کرد.

مادر ترزا در سال 1944 در شهر کلکته Calcutta مشغول تعالیم مذهبی و جغرافیا در دبیرستان مریم مقدس شد، که بعداً مدیریت همان دبیرستان را به عهده گرفت. دیری نگذشت که او مبتلا به بیماری سل شد و برای مد تی نتوانست تدریس را ادامه دهد. او برای معالجه به شهر دارجلینگ Darjeeling فرستاده شد.در طی همان مسافرت در قطار برای دومین بار دعوت الهی به او الهام شد. ندای درونی او را به ترک آن گروه برای کمک به فقرا و زندگی در میان آنان فرا خواند. مادر ترزا بعداً بخاطر آورد:  "من باید صومعه را ترک کرده و در میان فقرا زندگی وبا آنها کار کنم. این یک دستور الهی بود. من می دانستم به کجا تعلق دارم ولی نمی دانستم که چگونه آغاز و به آنجا بروم".

در سال 1948 واتیکان موافقت کرد که خواهر ترزا از  گروه خواهران لورتو خارج شده و دعوت الهی خویش را تحت قلمروی خلیفه گری کلکته دنبال کند.

مادر ترزا خدمتش را با تدریس کودکان در منطقه بسیار فقیر شهر شروع کرد. در ضمن تدریس، او مشغول یادگیری طبابت گردید و به عیادت بیمارانی که قادر به پرداخت هزینۀ معالجه نبودند را در منزلشان پرداخت.

در سال 1949 تعدادی از شاگردان و پیروانش به او پیوستند. آنها مکانی را برای سرپرستی و کمک به مردان، زنان و کودکانی که از طرف بیمارستانها و درمانگاه ها به دلیل بی بضاعتی مالی ترد و در جویبارها و خیابانهای شهر برای سپری کردن آخرین لحظات زندگی رها شده بودند را اجاره کردند.

در سال 1950 گروه مبشران نیکوکار Missionary of Charity  توسط کلیسای حوزۀ خلیفه گری کاتولیک جماعت کلکته تاسیس شد. در سال 1952 اولین پناهگاه برای افراد در حال مرگ که از طرف شهرداری در اختیار این گروه واگذار شده بود افتتاح شد.