گروه مبشران نیکوکار مادر ترزا که با دوازده نفر آغاز شده بود به هزاران نفر در خدمت "فقیر ترین فقرا" در 450 مرکز در اقصی نقاط جهان گسترش پیدا کرد. مادر ترزا تعداد زیادی آسایشگاه برای افراد در حال مرگ و مترود، از کلکته تا نیویورک و آلبانی تاسیس کرد. او از پیشگامان تدارک اماکن برای قربانیان ایدز بود. مادر ترزا به مدت 45 سال مایۀ تسلی فقرا و افراد در حال مرگ و ترد شده از جامعه، در هر گوشۀ جهان بود.

در سال 1966 مبشران نیکوکار برادران  Missionary of Charity Brothers تاسیس شد. این گونه اماکن و پناهگاهها در رم، تانزانیا واسترالیا شروع به گشایش کردند. در سال 1971 اولین پناهگاه برای قربانیان ایدز در منطقۀ جنوب شهر برونکس South  Bronx نیویورک تأسیس شد.

کوششها و فعالیتهای خستگی ناپذیر مادر ترزا تحسین عموم را برانگیخت. خدمات ارزشمند او موجب کسب تقدیر نامه ها، مدالها و نشانهایی از طرف سازمانهای انسان دوستانه را برایش در پی داشت. هدیۀ صلح از طرف پاپ ژان پل دوم و جایزۀ صلح نوبل در سال 1979 را میتوان به آن اضافه کرد.

 

مادر ترزا مراسم اعطاء این هدایا را متحول کرد. او اصرار به ترک اینگونه ضیافتها میکرد و در عوض اهدا کردن 6000.00 دلار مخارج تشریفات و ضیافت را به فقرای کلکته خواستار بود. این مبلغ صدها نفر را بمدت یک سال تغذیه میکرد. او قید میکرد که هدایای دنیوی تا آنجا یی مهم هستند که به او کمک کنند تا مایحتاج فقرای دنیا را تأمین کند.

در سال 1980 پناهگاهها در هر نقطه ای برای معتادان، فاحشه ها، زنان داغدیده و کتک خرده، یتیمان و مدارس برای فقرا در اقصی نقاط جهان شروع به تاسیس و بنا شدن نمود.

در سال 1985 اولین پناهگاه برای قربانیان ایدز در نیویورک ، سانفرنسیسکو و آتلانتا توسط مادر ترزا گشایش یافت.در همین سال، جهت تقدیر از خدمات ارزشمند و منحصر بفرد به بیچارگان و مترودان جامعه ، والا ترین نشان تقدیر یعنی مدال آزادی Medal of Freedom   از طرف دولت آمریکا به وی اهدا شد.

 

ادامهً مطلب

.