قدیس استیفان اولين شهيد مسيحيت

StStephen

«استیفان» در لغت به معنی تاج قهرمانی است و او اولین شماسی بود که در سال 33-34 ميلادي تاج شهات را بر سر نهاد.  استیفان اولین کسی بود که درجه شماسی را دریافت کرد ؛ در آن زمان فعالان کلیسا متوجه شدند که افرادی را نیاز دارند تا از بیوه زنان و فقرا حمایت کنند ؛ پس آنها 7 شماس را بر این کار گماردند و استیفان از مشهورترین آنهاست.

خداوند معجزات زیادی را در زندگی استیفان انجام داد و آنچنان با درایت با مردم صحبت میکرد که تقریبا تمامی شنوندگان او پیرو راه مسیح شدند. دشمنان کلیسا وقتی فعالیت و موعظات موفق استیفان را میدیدند بسیار خشمگین میشدند. در نهایت نقشه ای برای  از بین بردن او طرح کردند. چون در رابطه با موعظات او بحث و پاسخی نداشتند، لذا برای مجرم کردنش بر علیه او به دروغ پردازی پرداختند ، از این قبیل که بحثهایی گناهکارانه در رابطه با خدا میکند. ولی او بدون ترس در مقابل آنها ایستادگی کرد. و همانطور که نقل شده « در این زمان صورت او مانند یک فرشته می درخشید» .

قدیس استیفان درباره مسیح اینگونه صحبت میکرد که «او نجات دهنده ای است که خداوند قول فرستادنش را به مردم داده».  و او دشمنانش را سرزنش میکرد که به مسیح ایمان ندارند. در این زمان آنها بسیار خشمگین شدند و بر علیه او فریاد زدند ولی استیفان به آسمان نگاه کرده و گفت ، که آسمان را گشوده دیده و عیسی مسیح را در دست راست خداوند میبیند.

و دشمنانش گوشهایشان را گرفتند تا کلماتی بیشتر از این نشنوند. و او را به بیرون شهر اورشلیم برده  و سنگسار نمودند. و قدیس چنین دعا نمود " ای خدای پسر ، روح مرا بپذیر ، و به زانو افتاده و از خدا التماس نمود که دشمنانش را به خاطر کشتنش تنبیه نکند"

پس از این دعای سرشار از محبت و عشق الهی ؛ جان سپرد و شهید قدیس راهی دریافت پاداش ملکوتی شد. و تاج افتخار شهادت در راه مسیح را بر سر نهاد و به عنوان اولین شهید مسیحیت هم اکنون نامش باقی است.

امروزه روز بزرگداشت او به عنوان عید شماسان برگزار میگردد.

 

تهيه و تنظيم از اديت عيشويي