«« موجودیت خانواده، موجدیت اصلی خود انسان و نیز اجتماع می باشد. »»

در پایان هفتمین روز جهانی خانواده، پاپ اعظم بندیکت شانزدهم امروز صبح در طی دیداری عمومی با ایمانداران  با این پیام به سخنان خود را با یادآوری تجربه کسب شده در سفر هفته قبل خود به مرکز  ناحیه لومباردی(میلان) به اتمام رسانید.

سپس در ادامه سخنان خویش فرمود: از فرصتی که به اینجانب بخشیدید تا لحظاتی را با خانواده ها و برای خانواده ها سپری نمایم از شما متشکرم. با این سخنان پاپ اعظم سخنرانی خود را در دیدار با جماعت ایمانداران روز ششم ژوئن آغاز نمود، در 48 ساعت گذشته شوق و اشتیاق  مردمی که برای استقبال حضرت پاپ اعظم در خیابانهای میلان گرد هم آمده بودند، نشانگر آماده گی خالصانه برای دریافت پیام انجیل مقدس و بشارت و شهادت آن برای خانواده بود.

آری ؛ چراکه آینده ای بدون حضور خانواده برای انسانها  وجود نخواهد داشت. بالاخص برای جوانان برای دریافت ارزشهایی که بر موجودیت آنها معنی می بخشند؛ زیرا که برای تولد و رشد در جامعه که مملو از زندگی و محبتی است که خدا خود آن را برای مرد و زن مقرر نمود، احتیاج دارند.

و چنین ادامه داد: در عیسی ناصری خدا به ما نزدیک می شود و درد و رنجهای ما را بر دوش می گیرد. به همان گونه در خانواده انسان نخستین بار تجربه می نماید که انسان برای فرو رفتن در خود و زندگی انفرادی آفریده نشده است. بلکه برای ایجاد روابط با دیگران ؛ در خانواده است که نور صلح در قلبها روشن می شود تا اینکه در آینده شخص بتواند با این نور، جهان را منور گرداند. همانطور که پاپ اعظم طی دیدار خود از نقاط مختلف این ناحیه در سخنرانی های خود بارها اشاره به این نمود که باید در هر شرایطی مخصوصا در موقع مشکلات اقتصادی و اجتماعی و در بروز حوادث ناخواسته که بارها در طول این سالهای اخیر شاهد آن بودیم؛ به خانواده ها نزدیک بوده در برطرف نمودن این مشکلات و مقابله با آن همدردی و همکاری نمود. در ادامه سخنان خویش از قدرتهایی و مسؤلان و سازمان های دولتی که وضع قوانین و اجرای آنها و ایجاد اشتغال و قانون گذاری را عهده دار هستند خواست تا ، که قوانین وضع شده باید در خدمت اشخاص که دارای عادات و خصوصیتهای مختلفی هستند باشند. همانند حق زندگی که تحت هیچ شرایطی نمی توان برای حذف آن تصمیم گرفت و نیز هویت اصلی خانواده را که بر اصول ازدواج بین زن و مرد بنا گردیده است را برسمیت بشناسند. و در مورد یکشنبه فرمودند : یکشنبه روز خدا و روز انسان است. روزی است که همه در آن باید آزاد باشند، آزاد برای خانواده، و آزاد برای خدا.  دفاع از احترام و ارزش یکشنبه دفاع از آزادی انسان نیز است. عالیجناب پاپ اعظم در پایان سخنان خویش خانواده ها را برکت داده آنها را برای برقراری در روابط با یکدیگر و ثبات هرچه قوی تر دعوت نمود تا در دعا و ارتباط با خدا برقرار بمانند چرا که ثبات و قدرت از اوست.

06-06-2012 واتیکان