image

Image

Image

Image

image

 

عیادت پاپ فرانسیس از بیمارستان کودکان کراکوو

 

برادران و خواهران عزیز,

یک بخش خاص مسافرتم به کراکوو همین ملاقات با بیماران کوچک این بیمارستان است. من به همه شما خوش آمد می گویم و از سخنان با محبت نخست وزیر تشکر می کنم.  من می خواهم توجه و نزدیکی ام رابا در آغوش گرفتن و ایستادن در بالین کودکان بیمار ابراز کنم . مایلم حتی برای لحظه ای هم که شده به تک تک آنان در اینجا گوش فرا دهم،  و در برابر سوالاتی که جواب آسانی برای آنها نیست استوار باشم ، و دعا کنم.
انجیل اغلب به ما نشان می دهد خداوند ما عیسی در جستجوی ملاقات و پذیرفتن  بیماران بود. عیسی همیشه به آنها توجه می کند.  او به همان طریقی که یک مادر به طقل بیمار خود مینگرد نگاه می کند و متاثر شفقت آنان است.
چقدر آرزو می داشتم که ما مسیحیان می توانستیم همان اندازه که عیسی به بیماران نزدیک بود ما نیز، در سکوت، با نوازش، با دعا نزدیک می بودیم. بطور محزون، جامعه ما با فرهنگ بیهوده تلف کردن آلوده شده است، که متناقض با فرهنگ پذیرش است. و قربانیان فرهنگ تلف کردن همان ضعیف ترین و نحیف ترین ها هستند و این در واقع ستم است. چقدر زیبا است که در این بیمارستان از خردسالان و محتاجان مراقبت وپذیرش بعمل می آید. از ابراز این نشانه محبت به ما از شما تشکر می کنم. برای قرار دادن محروم ترین ها در مرکز توجه وضعیت اجتماعی و سیاسی نشانه نزاکت، انسان و مسیحی است.
گاهی اوقات خانواده ها در فراهم کردن و مراقبت احساس تنهایی می کنند. چه کاری میتوان کرد؟ از این مکان، پر ازنشانه های محبت، مایلم بگویم : بگذارید فرهنگ پذیرش را چند برابر کنیم، کارهای الهام گرفته از محبت مسیح، عشق به مسیح مصلوب شده، و بخاطر جسم مسیح. با خدمت کردن و کمک به افراد محتاج با محبت و دلسوزی همه ما را درفروتنی رشد می دهد. راه ورود به زندگی ابدی برای ما گشوده می شود. آنانی که در کارهای رحمت متعهد می شوند از مرگ نمی حراسند .
من همه را به پاسخ انجیل در "عیادت بیماران" به یک تصمیم شخصی زندگی تشویق می کنم : پزشکان، پرستاران، کارمندان خدمات درمانی، کشیشان و داوطلبان. باشد که خداوند به شما کمک کند، در اینجا و هر بیمارستانی در دنیا. باشد که شما را در صلح درونی و با قلبی توانا و دلسوز اجرت دهد.
برای این رویارویی تشکر می کنم. من مهر شما را در خود و دعایم به همراه می برم. و خواهش می کنم که برایم دعا کنید.

 

 

 

 

ترجمه: ژان ساده