يكشنبه پنجم روزه

18 مارس  2012 مصادف با 28 اسفند 1390
  1. امروز یکشنبه مراسم تشییع و به خاک سپاری مرحوم شموئیل شینو علی کومی ساعت 2 بعدازظهر در سالن کلیسای حضرت مریم برگزار خواهد گردید. مجلس ترحیم در سالن همان کلیسا خواهد بود. روز سه شنبه نیز به مناسبت سومین روز درگذشت، مراسم مجلس ترحیم توسط خانواده و بستگان آن مرحوم از ساعت 3 الی 6  بعدازظهر در سالن کلیسای حضرت مریم برگزار خواهد گردید.
  2.  امروز یکشنبه بمناسبت سالگرد درگذشت مرحومه شوشن بت صیادموش آباد، مراسم مجلس ترحیم توسط خانواده آن مرحومه از ساعت 3 الی 6 بعدازظهر در سالن کاتولیکها برگزار خواهد گردید.