يكشنبه هفتم رسولان

4 ژوئیه 2010 مصادف با 13 تير 1389

  1. امروز يكشنبه 13 تير ماه به مناسبت سالگرد درگذشت مرحومه آمل منصور بابرودي، مراسم مجلس ترحيم از ساعت 4 بعدازظهر در منزل فرزندان آن مرحومه واقع در روستاي قزل عاشق برگزار خواهد گرديد. فرزندان آن مرحومه بجاي دادن خوراك مبلغي را به كليسا اهدا نموده اند.
  2. امروز يكشنبه 13 تير ماه به مناسبت درگذشت مرحوم بنيامين آدم در تهران، مراسم مجلس ترحيم توسط برادران و خواهران آن مرحوم از ساعت 4 الي 7 بعدازظهر در سالن كليساي حضرت مريم برگزار خواهد گرديد.
  3. يكشنبه آينده 20 تير ماه عيد نوسرديل مي باشد.